עמוד:42

סיכום תכונות הריבועים : . 6 סמנו ✔ במקומות המתאימים . מה למדנו על ריבועים ? יש שני זוגות של צלעות המקבילות זו לזו יש שני זוגות של צלעות נגדיות השוות זו לזו כל הצלעות שוות באורכן יש שני זוגות של זוויות נגדיות השוות זו לזו כל הזוויות ישרות יש סימטרייה סיבובית יש זוג אחד בלבד של צלעות נגדיות המקבילות זו לזו בכל הריבועים בחלק מהריבועים בשום ריבוע מרובע שכל זוויותיו ישרות וכל צלעותיו שוות באורכן נקרא ריבוע . בפעילות 7 התלמידים לומדים תכונה ייחודית נוספת של הריבוע המייחדת אותו מיתר המקביליות – דרגת הסימטרייה הסיבובית שלו היא . 4 הינה התשובות לפעילות : 8 א . עדי בחרה את הטרפז , מספר – 7 היחיד שאינו מקבילית . ב . מעיין בחרה את הריבוע , מספר . 8 ג . עדי בחרה את המעוין , מספר . 3 ד . מעיין בחרה את המקבילית , מספר . 1 מעיין עדי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר