עמוד:39

בפעילות 5 התלמידים בודקים באילו מרובעים יש סימטרייה סיבובית וכן מהי דרגת הסימטרייה . התלמידים נעזרים בשקף המרובעים שבחוברת האביזרים . בשקף זה מופיעים כל המרובעים מאוסף המרובעים שבעמוד . 31 התלמידים מגלים שלכל המקביליות ורק למקביליות ( שבאוסף ) יש סימטרייה סיבובית . התלמידים נחשפים לתגלית זו רק במרובעים שבאוסף , אולם אפשר בשלב זה לאפשר להם להסיק שכל המרובעים שיש להם סימטרייה סיבובית הם מקביליות . העובדה שלמקביליות יש סימטרייה סיבובית מאפשרת להסיק שבכל המקביליות הצלעות הנגדיות שוות זו לזו והזוויות הנגדיות שוות זו לזו . אולם מאחר שהרעיון אינו פשוט התלמידים יכולים לבדוק את השוויונות גם באמצעים האלה : - להשוואת צלעות אפשר להשתמש בסרגל או בפס נייר שישמש כמתווך ( מסמנים על הפס את אורך הצלע האחת ומשווים לאחרת ) . - להשוואת זוויות אפשר להשתמש בשקף להשוואת זוויות או במד זווית רגיל . אפשר לבדוק שוויון זוויות גם על ידי העתקת זווית אחת לדף שקוף והנחתה על הזווית האחרת ( מתווך ) . בטבלה המסכמת שבפעילות 7 בעמוד 33 התלמידים מסכמים את תכונות המקבילית וגם לומדים שיש תכונות המתאימות רק לחלק מהמקביליות . . 7 סמנו ✔ במקומות המתאימים בטבלה . מה למדנו על מקביליות ? יש שני זוגות של צלעות המקבילות זו לזו יש שני זוגות של צלעות נגדיות השוות זו לזו כל הצלעות שוות באורכן יש שני זוגות של זוויות נגדיות השוות זו לזו כל הזוויות ישרות יש סימטרייה סיבובית יש זוג אחד בלבד של צלעות נגדיות המקבילות זו לזו בכל המקביליות בחלק מהמקביליות בשום מקבילית חידות מספרים עמוד – 33 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים . ( 143 - 137

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר