עמוד:34

הינה פתרונות לפעילות : 6 . 6 בכל סעיף מתחו קווים בין הנקודות והשלימו את סרטוט המרובע לפי המבוקש . א מרובע שיש לו זוג אחד של צלעות מקבילות : ב מרובע שיש לו זוג אחד של צלעות נגדיות שוות באורכן : ג מרובע שיש לו זוג אחד של צלעות סמוכות שוות באורכן : ד מרובע שאין לו צלעות שוות באורכן : חידות מספרים עמוד – 28 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים . ( 143 - 137

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר