עמוד:32

ב . מרובעים ( עמודים 28 - 24 ) בתחילת יחידה זו מופיעות הגדרות למושגים " צלעות נגדיות " ו " צלעות סמוכות " . בכל מצולע אפשר להתייחס לצלעות סמוכות , אולם במצולעים שמספר הצלעות בהם גדול מארבע אי אפשר להתייחס לצלעות נגדיות , כיוון שיש יותר מצלע אחת שאינה סמוכה לצלע נתונה . המושגים " צלעות סמוכות " ו " צלעות נגדיות " חשובים במרובע כיוון שבאמצעותם מגדירים את המרובעים מקבילית ודלתון . במקבילית יש שני זוגות של צלעות נגדיות שוות ואילו בדלתון יש שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות שוות . ( ראו הסבר מפורט להגדרת הדלתון בעמוד 48 במדריך זה ) . בפעילות 4 בעמוד 26 אין צורך למדוד את אורכי הצלעות . מניחים כאן הבנה אינטואיטיבית של הרעיון שאם הנקודות מפוזרות במרחקים שווים על היקף המעגל , אז הקטעים המחברים שתי נקודות שיש ביניהן אותו מספר נקודות שווים זה לזה באורכם . ניסוח המשפט המתמטי הפורמלי הוא : אם אורכן של שתי קשתות שווה , אז המיתרים הנשענים על הקשתות האלה שווים באורכם , ולהפך – אם אורכם של שני מיתרים הנשענים על קשתות שווה , אז הקשתות האלה שוות באורכן . חידות מספרים עמוד – 26 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים . ( 143 - 137 אני חושד שהאשם הוא מרובע חסר שם !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר