עמוד:30

בפעילות 20 עוסקים באומדן זוויות במצולעים . תלמידים מתקדמים יכולים לנסות להעלות השערה על הקשר שבין סוגי המצולעים שיש בהם אלכסון הנמצא מחוץ למצולע ובין סוגי הזוויות במצולעים אלה . רק במצולע שבסעיף ה ובמצולע שבסעיף ו יש זוויות נישאות , ורק בשני המצולעים האלה יש אלכסון הנמצא מחוץ למצולע . התלמידים יכולים לבדוק את השערתם בפעילות , 4 עמוד 8 בספר לתלמיד . מצולעים שיש בהם זוויות נישאות נקראים מצולעים קעורים , ומצולעים שאין בהם זוויות נישאות נקראים מצולעים קמורים . בפעילות 21 נושא הזוויות מופיע בהקשר של כיווני שושנת הרוחות : צפון , מזרח , דרום ומערב . פעילויות 26 – 22 עוסקות במדידה במד זווית . נושא זה אינו מחויב בתוכנית הלימודים . יש שני דברים שכדאי לשים לב אליהם כשמשתמשים במד זווית : . 1 במד זווית סטנדרטי אפשר למדוד רק זוויות עד : 180 ° . 2 במד הזווית יש סימון כפול המאפשר למדוד זוויות בכיוונים שונים : למדידת זוויות שהפתיחה שלהן היא כלפי הצד הימני של קו האפס ( ראו איור ימני ) נשתמש בסימון הזוויות הפנימי יותר , לדוגמה : באיור הימני הזווית המתאימה היא . 40 ° למדידת זוויות שהפתיחה שלהן היא כלפי הצד השמאלי של קו האפס ( ראו איור שמאלי ) נשתמש בסימון החיצוני , לדוגמה : באיור השמאלי הזווית המתאימה היא . 60 ° כשמלמדים מדידה מכל סוג שהוא , חשוב לכוון את התלמידים לנסות לאמוד את הגודל במידת האפשר כדי לא להסתמך רק על המדידה אלא להפעיל שיקול דעת ולבדוק אם התשובה הגיונית , למשל בבואם למדוד את גודל הזוויות בפעילות : 22

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר