עמוד:27

חידות מספרים עמוד – 12 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים . ( 143 - 137 בפעילות 12 עוסקים ברעיון חשוב : כל הישרים המאונכים לישר נתון מקבילים זה לזה . למעשה זו דרך לסרטט ישרים מקבילים : סרטוט ישר וסרטוט ישרים המאונכים לו . התלמידים יכולים להשתמש בסרגל משולש ובסרגל ישר ולסרטט מקבילים בדרך זו בעצמם . עמודים : 23 – 14 זוויות כדי להשוות בין זוויות התלמידים נעזרים בשקף להשוואת זוויות שבחוברת האביזרים . חשוב לחזור ולהדגיש שהזווית היא המפתח בין הקרניים ושאין היא מושפעת מאורך הקרניים המסורטטות . כיצד משווים בין שתי זוויות בעזרת השקף להשוואת זוויות ? מתאימים את מפתח הקרניים לזווית אחת ובודקים אם כדי להתאים אותו לזווית האחרת צריך להקטין או להגדיל את המפתח . הזווית המסומנת באדום קטנה מהזווית המסומנת בכחול . בפעילות , 16 סעיף א ייתכן שיהיו תלמידים שיחשבו כי במשושה האפור יש זווית השווה לזווית המסומנת – הזווית החיצונית , אולם זוויות במצולעים הן תמיד פנימיות . בכל המחומשים בסעיף ב כל הצלעות שוות זו לזו באורכן אך רק במחומש הצהוב גם כל הזוויות שוות זו לזו ולכן הוא מחומש משוכלל . בשלב זה לא מציגים מושג זה לתלמידים אלא רק בהמשך , בפרק " ריצופים " .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר