עמוד:26

חידות מספרים עמוד – 9 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים . ( 143 - 137 בפעילות 7 עוסקים בסימטרייה סיבובית של מצולעים , והתלמידים נעזרים בשקף המצולעים שבחוברת האביזרים . הפעילות היא אינטואיטיבית ונקודת הסיבוב לא סומנה . מעניין לערוך פה דיון בשאלה אם במצולע שיש לו סימטרייה סיבובית יש צלעות השוות באורכן . אפשר להציג טענה של ילד : ציירתי מצולע שיש לו סימטרייה סיבובית ואין לו צלעות שוות . האם זה ייתכן ? בהמשך , כשחוקרים את תכונות המקבילית , התלמידים יכולים להסיק שיש בה צלעות נגדיות שוות זו לזו וזוויות נגדיות שוות זו לזו כי יש לה סימטרייה סיבובית . עמודים : 13 - 11 ישרים מקבילים וישרים מאונכים אפשר לערוך תזכורת ולבקש מהתלמידים דוגמאות לישרים מקבילים בחיי היום - יום ( בריהוט בכיתה , במשקופים , בפסי הרכבת , בתלמים בשדה ועוד ) . אפשר גם לבקש שיתארו במילים שלהם מה המשמעות של תכונת המקבילות . בדיון ייתכן שיעלה הרעיון של המרחק בין מקבילים , כלומר אורך הקטעים המאונכים לישרים המקבילים . אם המרחק בין שני הישרים הוא קבוע , הישרים מקבילים זה לזה . אפשר לסרטט כמה קטעים המאונכים לשני הישרים וקצותיהם על הישרים , ולהיווכח שכולם שווים באורכם . לדוגמה : בפעילות 8 התלמידים נוכחים לדעת שבמצולע האלכסונים יכולים להיות מקבילים זה לזה ואף להיות מקבילים לצלעות . . 8 א . סמנו במתומן צלע המקבילה לצלע הירוקה . ב . > סרטטו במתומן אלכסון המקביל לצלע הירוקה . > האם יש במתומן אלכסון נוסף המקביל לצלע הירוקה ? אם כן , סרטטו אותו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר