עמוד:25

בפעילות 5 עוסקים באלכסונים , באלכסונים הנמצאים מחוץ למצולע ובקווי סימטרייה . הינה הפתרונות לפעילות זו : . 5 כל אחד מהילדים סרטט קטע אדום במשושה . מתחו קו מכל ילד למשושה המתאים . סרטטתי אלכסון שהוא גם קו סימטרייה . סרטטתי אלכסון הנמצא מחוץ למשושה . סרטטתי אלכסון הנמצא בתוך המשושה ואינו קו סימטרייה . סרטטתי קו סימטרייה שאינו אלכסון . הינה דוגמאות לפתרונות לפעילות : 6 . 6 בכל הסעיפים מסורטט אותו משושה . סרטטו אלכסון לפי המבוקש . א אלכסון שהוא גם קו סימטרייה : ב אלכסון הנמצא כולו מחוץ למשושה : ג אלכסון שחלקו בתוך המשושה וחלקו מחוץ למשושה : ד אלכסון הנמצא כולו בתוך המשושה ואינו קו סימטרייה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר