עמוד:24

בפרק זה מופיעה דמות שנקראת " המזכירון " ומטרתה להזכיר נושאים שנלמדו בשנים קודמות , לדוגמה בתחתית עמוד 6 מופיעה תזכורת בנושא סימטרייה : אם אפשר לקפל צורה כך שחלק אחד שלה יכסה בדיוק את החלק האחר , יש לה סימטרייה שיקופית . קווי הקיפול נקראים קווי הסימטרייה . עמודים – 9 – 7 אלכסונים בפעילויות שבעמודים האלה מקשרים בין המושג " אלכסון " למושג " סימטרייה שיקופית " . בפעילות 3 כל המצולעים המסורטטים הם מצולעים משוכללים . בסעיף א ( משושה ) ובסעיף ג ( מתומן ) קיים אלכסון שהוא גם קו סימטרייה שיקופית . בדוגמה ( מחומש ) ובסעיף ב ( משובע ) אין אלכסון שהוא גם קו סימטרייה . כדאי שהתלמידים ינסו להסביר אינטואיטיבית במילים שלהם מדוע זה כך : כשהאלכסון הוא קו סימטרייה הוא מחלק את המצולע לשני מצולעים חופפים שיש להם אותו מספר קודקודים כמובן . אם מספר הקודקודים הוא אי זוגי , הרי שכל אלכסון יחלק את המצולע לשני מצולעים שאין להם אותו מספר קודקודים , ולפיכך מובן שהצורות אינן חופפות ולא תיתכן סימטרייה שיקופית . הערה : בשלב זה אין צורך להשתמש במושג " חופפים " – התלמידים ילמדו זאת בהמשך בפרק " ריצופים " . אפשר להגיע להכללה זו עם התלמידים בעזרת דוגמאות , למשל : מה סוג המצולעים שיכולים להתקבל בסרטוט אלכסון במשובע ? בדוגמה זו המשובע משוכלל , אולם סוגי המצולעים שהתקבלו נכונים לכל משובע . התלמידים יכולים להסיק שאם בכל חלוקה בעזרת אלכסון סוג המצולעים שונה , אז ודאי שהמצולעים אינם זהים ולכן אין אלכסון שהוא קו סימטרייה . כדאי לשים לב שבמשובע המשוכלל שלעיל אפשר לסרטט קטע שאיננו אלכסון והוא קו סימטרייה : מחומש ומרובע משושה ומשולש

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר