עמוד:19

דוגמה : 1 ממשולש שונה צלעות וחד זוויות אפשר לקבל שישה מרובעים שונים : אם מצמידים לאורך הצלע a בהיפוך , מתקבל דלתון . אם מצמידים לאורך הצלע a בסיבוב , מתקבלת מקבילית . אם מצמידים לאורך הצלע b בהיפוך , מתקבל דלתון . אם מצמידים לאורך הצלע c בסיבוב , מתקבלת מקבילית . אם מצמידים לאורך הצלע b בסיבוב , מתקבלת מקבילית . אם מצמידים לאורך הצלע c בהיפוך , מתקבל דלתון . דוגמה : 2 משני משולשים ישרי זווית חופפים אפשר לקבל רק ארבעה מרובעים שונים : אם מצמידים לאורך היתר בסיבוב , מתקבל מלבן . אם מצמידים לאורך היתר בהיפוך , מתקבל דלתון . אם מצמידים לאורך אחד הניצבים בסיבוב , מתקבלת מקבילית . אם מצמידים לאורך אחד הניצבים בהיפוך , לא מתקבל כלל מרובע אלא משולש .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר