עמוד:17

האם האלכסונים חוצים את הזוויות ? ( בתכונה זו לא עוסקים בפרק זה . ) במעוין , ולכן גם בריבוע , האלכסונים חוצים את הזוויות . בדלתון שאינו מיוחד רק האלכסון הראשי חוצה את שתי זוויות הראש . במלבן ובמקבילית שאינם מיוחדים האלכסונים אינם חוצים את הזוויות . האלכסונים חוצים את הזוויות רק האלכסון הראשי חוצה את הזוויות האלכסונים אינם חוצים את הזוויות בניית מרובעים ממשולשים לפני שמתארים את האפשרויות של בניית מרובעים ממשולשים , כדאי לחקור אילו משולשים יכולים להתקבל כשאלכסון פנימי מחלק מרובעים מסוגים שונים . במרובעים שאינם מיוחדים וגם בטרפזים מתקבלים שני משולשים שאינם חופפים : במקבילית מתקבלים שני משולשים חופפים : גם בדלתון מתקבלים שני משולשים חופפים כשמסרטטים את האלכסון הראשי שלו : הערה : משני משולשים חופפים אפשר , אם כן , ליצור גם דלתון וגם מקבילית , וההבדל הוא באופן הנחת המשולשים זה לצד זה : אם מניחים אותם בסיבוב זה מזה – מתקבלת מקבילית , ואם הופכים אחד מהם – מתקבל דלתון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר