עמוד:14

הערות והסברים לטבלה : א . התכונות המצוינות בטבלה הן רק תכונות מינימום של כל אחד מהמרובעים , כלומר התכונות שתמיד קיימות בו . ב . הסימן 2 + 2 פירושו " שני זוגות " , למשל : בתכונה " זוויות שוות " במעוין מופיע הסימן 2 + 2 " נגדיות " . הכוונה היא לשני זוגות של זוויות נגדיות שוות . ג . תכונות שהן " מקסימליות " צבועות באדום , למשל : פירוש הסימן 2 + 2 בטור " צלעות מקבילות " הוא שני זוגות של צלעות מקבילות , וזו האפשרות המקסימלית להקבלה של צלעות במרובעים . פירוש הסימן 2 + 2 " נגדיות " בטור " צלעות שוות " הוא שני זוגות של צלעות נגדיות שוות , ותכונה זו אינה מקסימלית כי ייתכנו ארבע צלעות שוות שסומנו . 4 ד . אפשר לנתח את תכונות המרובעים לפי שני הכיוונים המופיעים בטבלה : הכיוון האופקי – מרובע מסוים ופירוט תכונותיו או הכיוון האנכי – תכונה נתונה וקיומה או אי קיומה במרובעים שונים . ה . אפשר לדון שוב , הפעם על פי הטבלה , ביחס ההכלה בין המרובעים השונים . אם למשל המעוינים מוכלים בדלתונים , הרי יהיו להם התכונות של הדלתונים וגם תכונות נוספות . תכונות של אלכסונים אלכסון של מצולע הוא קטע המחבר שני קודקודים של המצולע שאינם סמוכים זה לזה . קודקודים שאינם סמוכים הם קודקודים שאינם שייכים לאותה הצלע . כל שני קודקודים של מצולע יכולים להיות סמוכים ( כלומר מחוברים בצלע ) או לא סמוכים ( כלומר אין צלע המחברת אותם ) . אם אין הם סמוכים , הקטע שיחבר אותם ייקרא אלכסון . יש ארבע אפשרויות למיקומו של אלכסון של מצולע , כפי שמודגם בסרטוטים שלהלן ( הקטעים המקווקווים בסרטוטים הם דוגמאות לאלכסונים ) : האלכסון יכול להיות מוכל כולו במצולע ( סרטוט א ) . האלכסון יכול להיות כולו מחוץ למצולע ( סרטוט ב ) . האלכסון יכול להיות חלקו בפנים וחלקו בחוץ ( סרטוט ג ) . האלכסון יכול להיות בחלקו על צלע ( סרטוט ד ) .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר