עמוד:7

הערות והסברים לתרשים : א . כל סוג של מרובעים מיוצג כאן על ידי מרובע האופייני לסוג זה ובציון שם הסוג . לדוגמה , המקבילית מיוצגת כך : ב . הקווים המחברים בין המרובעים בתרשים מצביעים על קשרי הכלה ביניהם . ג . ככל שיורדים בתרשים , כך המרובע הולך ו " משתכלל " , כלומר נוספות לו עוד תכונות . לריבוע למשל יש תכונות מיוחדות יותר מלמלבן . ד . חשוב לשים לב : כשמדברים על התכונות של המרובעים השונים , יחסי ההכלה ( בין הקבוצות של התכונות ) הפוכים מאלה שתוארו קודם , למשל : אם קבוצת המלבנים מוכלת בקבוצת המקביליות , אז למלבנים יהיו יותר תכונות מלמקביליות . למלבן יש כל התכונות של מקבילית בתוספת תכונות ייחודיות למלבן , כלומר תכונות המלבן כוללות את תכונות המקבילית . תכונות של סוגי המרובעים השונים בפרק לתלמיד עוסקים בכמה סוגים של תכונות : הקבלת צלעות תכונות של סימטרייה שוויון צלעות תכונות של זוויות תכונות של אלכסונים תכונות אלה יפורטו כאן לפי הסוגים ( יפורטו גם תכונות שלא עוסקים בהן בחוברת לתלמיד ) . חשוב לציין שהתלמידים עוסקים בתכונות רק ברמה של בדיקה אמפירית ולא ברמה של הוכחות פורמליות . הקבלת צלעות לטרפז יש זוג אחד בדיוק של צלעות מקבילות , וזוהי התכונה הנדרשת להגדרתו . למקבילית יש שני זוגות של צלעות מקבילות ; זאת הדרך שבה מגדירים המקבילית בפרק זה . גם למלבן , למעוין ולריבוע , שהם מקרים פרטיים של מקבילית , יש שני זוגות של צלעות מקבילות . 1 אין מבחינים כאן בין המקרים שבהם התכונה היא דרישה של ההגדרה ובין המקרים האחרים , אלא רק עוסקים בשאלה : האם בסוג מסוים של מרובע התכונה מתקיימת או שאיננה מתקיימת ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר