עמוד:99

ד . התלמידים הרשומים לחוג האומנות ולא לחוג הג ' ודו הם אפרת , רועי , ניצן ודני ( האזור הכחול בתרשים ) . ה . התלמידים הרשומים לחוג הג ' ודו ולא לחוג האומנות הם רותם , יאיר וקרן ( האזור הכתום בתרשים ) . ו . התלמידים מכיתה ה 3 המשתתפים בחוגים בבית הספר הם רותם , יאיר , קרן , עמליה , חן , אפרת , רועי , ניצן ודני 9 – תלמידים בסך הכול . ז . בכיתה ה 3 בבית הספר " יקינתון " יש 34 תלמידים . בסעיף הקודם נמצא כי 9 מהם משתתפים בחוגים בבית הספר , ולכן 25 התלמידים הנותרים אינם משתתפים בחוגים בבית הספר . שימו לב : בנתוני השאלה לא נמסר מידע בנוגע לתלמידים שאינם משתתפים בחוגים בבית הספר . ייתכן שחלקם משתתפים בחוגים במתנ " ס או במקומות אחרים וחלקם אינם משתתפים בחוגים כלל . הדיון בתחתית העמוד מדגיש את הנקודה המעניינת : בחוג הג ' ודו יש 5 תלמידים , ובחוג האומנות יש 6 תלמידים , אבל מספר התלמידים המשתתפים בחוגים קטן מ - . 11 , 5 + 6 = 11 ולכן היה אפשר לחשוב שבשני חוגים בבית הספר משתתפים 11 תלמידים מכיתה ה 3 בסך הכול , אך בסעיף ו נמצא כי מספר התלמידים המשתתפים בחוגים בבית הספר הוא . 9 כיצד זה ייתכן ? שניים מהתלמידים – עמליה וחן – משתתפים בשני החוגים , ולכן הם נכללים גם ב - 5 התלמידים בחוג הג ' ודו וגם ב - 6 התלמידים בחוג האומנות . אם מחברים 5 ו - 6 למעשה סופרים פעמיים את שני התלמידים האלה , ולכן כדי לחשב כמה תלמידים מכיתה ה 3 בבית הספר " יקינתון " רשומים לחוגים בבית הספר יש לחסר מהסכום את מספר התלמידים הרשומים לשני החוגים . מספר התלמידים מכיתה ה 3 הרשומים לחוגים בבית הספר " יקינתון " שווה למעשה למספר התלמידים הרשומים לחוג האומנות ועוד מספר התלמידים הרשומים לחוג הג ' ודו פחות מספר התלמידים הרשומים לשני החוגים ( . ( 9 = ( 6 + 5 ) – 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר