עמוד:97

תרשים מהסוג הזה נקרא " דיאגרמת ון " . אפשר לראות בדיאגרמת ון 7 קבוצות : הקבוצה בתרשים קבוצה – A האליפסה בעלת קו 1 המתאר הכתום בתרשים קבוצה – B האליפסה בעלת קו 2 המתאר הכחול בתרשים הקבוצה של כל האיברים 3 המשותפים לקבוצה A ולקבוצה B – האזור המשותף לשתי האליפסות הקבוצה של כל האיברים השייכים 4 לקבוצה A ולא לקבוצה – B האזור הכתום בתרשים הקבוצה של כל האיברים השייכים 5 לקבוצה B ולא לקבוצה – A האזור הכחול בתרשים הקבוצה של כל האיברים השייכים לקבוצה A או לקבוצה B או לשתיהן , 6 כלומר כל האיברים בדיאגרמה – שתי האליפסות בתרשים הקבוצה של כל האיברים שאינם שייכים לקבוצה A ואינם שייכים 7 לקבוצה – B האזור הנמצא מחוץ לתרשים תלמידי כיתה ה 3 הרשומים לחוג הכדורגל תלמידי כיתה ה 3 הרשומים לחוג הקפוארה תלמידי כיתה ה 3 הרשומים לחוג הכדורגל וגם לחוג הקפוארה תלמידי כיתה ה 3 הרשומים לחוג הכדורגל ולא לחוג הקפוארה תלמידי כיתה ה 3 הרשומים לחוג הקפוארה ולא לחוג הכדורגל תלמידי כיתה ה 3 הרשומים לחוג הכדורגל או לחוג הקפוארה או לשניהם כל מה שאינו תלמיד בכיתה ה 3 בבית ספר " ניצנים " הרשום לחוג הקפוארה או לחוג הכדורגל או לשניהם יעל , אופיר , דור , איתי ויפתח מי בקבוצה ? איתי , יפתח , נדב ואורי איתי ויפתח יעל , אופיר ודור נדב ואורי יעל , אופיר , דור , יפתח , איתי , נדב ואורי כל הדברים האחרים בעולם תיאור הקבוצה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר