עמוד:94

למשל בעמוד : 141 מושית הבלשית א . מצאו את הקשר בין כל מספר למספר הבא אחריו והמשיכו את הסדרה . ב . השלימו . אפ - שר 111 לתאר את ה חוקיות מספר הס הנמ ד צא רה שלושה כך : כל מ מ ס קו מ ר ות גד ול שמאלו . מעל איזה מספר הפרפר מרחף ? חפשו אותו בעמודים הבאים ובדקו את תשובתכם . בפעילות בעמוד 122 יש גם חידה שמטרתה לעודד את התלמידים לחפש תכונות המאפיינות את המספרים בסדרה . בסדרה הזאת כל מספר גדול פי 5 מהמספר שלפניו . לכן כל המספרים בסדרה למעט הראשון ( 1 ) מתחלקים ב - . 5 המספר 12 , 456 אינו מתחלק ב - , 5 ולכן אינו שייך לסדרה . כמו כן כשכופלים מספר אי - זוגי ב - , 5 שגם הוא אי - זוגי , התוצאה מוכרחה להיות אי - זוגית , ולכן כל המספרים בסדרה הם אי - זוגיים . לפיכך גם 7 , 500 אינו שייך לסדרה כי הוא זוגי . משלושת המספרים הנתונים היחיד שיכול להיות שייך לסדרה הוא , 78 , 125 והוא המספר השמיני בסדרה . מושית הבלשית המשיכו את הסדרה והשלימו את החוקיות שלה . מעל איזה מספר הפרפר מרחף ? חפשו אותו בעמודים הבאים ובדקו את תשובתכם . חידה רק אחד מהמספרים האלה שייך להמשך הסדרה . הקיפו אותו : 12 , 456 7 , 500 78 , 125 בפעילויות בעמודים 155 , 81 ו - 180 התלמידים בונים בעצמם סדרות מספרים לפי חוקיות נתונה . בסוף כל אחת מהפעילויות התלמידים מתבקשים לבדוק עם חבריהם אם כולם כתבו את אותה סדרה או לא . לפעילויות האלה יש שתי מטרות : האחת היא להתנסות בכתיבת סדרה לפי כלל נתון . האחרת היא להמחיש מהם המרכיבים החיוניים עבור הגדרת סדרה – כשהחוקיות בסדרה מוגדרת לפי הקשר בין כל מספר בסדרה למספר שלפניו , כדי להגדיר סדרה באופן יחיד יש גם לתאר את החוקיות וגם לתת מספר אחד ( לאו דווקא הראשון ) כנתון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר