עמוד:92

בסדרה של יאיר גודל הקפיצה משתנה לסירוגין : מוסיפים , 2 מחסרים , 1 מוסיפים , 2 מחסרים 1 וכן הלאה . דרך נוספת לתאר את החוקיות בסדרה היא כשתי סדרות של מספרים עוקבים השזורות זו בזו , ואז אפשר לומר שכל מספר בסדרה גדול ב - 1 מהמספר הנמצא 2 מקומות לפניו . כשהתלמידים בוחרים את הסדרה המתאימה לכל תיאור , הם פוגשים דרכים לתאר סוגים שונים של חוקיות במילים . שימו לב לכך שלסדרה של יאיר מתאימים שני תיאורים . אפשר להרחיב את הדיון על הסדרות של חן , של נטלי , של שני ושל יאיר ולעודד את התלמידים למצוא תכונות נוספות המאפיינות אותן . למשל בסדרות של חן ושל שני יש מספרים זוגיים בלבד , ואילו בסדרות של יאיר ושל נטלי יש גם מספרים זוגיים וגם מספרים אי - זוגיים . בסדרה של שני המספרים " גדלים " בקצב המהיר ביותר . הסדרה של יאיר היא היחידה שבה אותו מספר מופיע יותר מפעם אחת . בפעילויות הבאות יפגשו התלמידים סדרות בעלות חוקיות דומה לסדרות שפגשו בפעילות הזאת . ההתנסות בסדרות בפעילות הפתיחה תעזור להם להתמודד עם מציאת חוקיות בסדרות וכן עם ניסוח החוקיות במילים . בפעילויות שבעמודים 185 , 141 , 133 , 122 , 52 , 41 ו - 193 נתונות סדרות מספרים , והתלמידים מתבקשים להשלים את המספרים הבאים בסדרה ואת תיאור החוקיות . בכל הפעילויות האלה יש בדיקה עצמית : מעל אחד המספרים שצריך להשלים יש ציור של פרפר , ואותו פרפר מופיע גם בעמודים הבאים כשלידו המספר המתאים . בכל הפעילויות האלה נתון רמז המכוון לחוקיות המתאימה . בסדרות חשבוניות ( סדרות בקפיצות שוות ) או הנדסיות ( סדרות שבהן כל מספר הוא מכפלה של המספר הקודם במספר קבוע ) , החוקיות כבר מנוסחת באופן חלקי , ועל התלמידים לקבוע אם הקשר בין כל שני מספרים סמוכים הוא חיבורי או כפלי ומה ההפרש הקבוע או המנה הקבועה . דוגמאות : עמוד 41 ושית הבלשית המשיכו את החוקיות את הסדרה שלה . והשלימו 3 , 6 , 12 , 24 , 48 , 96 , 192 ... חוקיות הסדרה : כל מספר גדול גדול / קטן ב פי 2 מהמספר שלפניו . מעל איזה מספר הפרפר מרחף ? חפשו אותו בעמודים הבאים ובדקו את תשובתכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר