עמוד:90

מבוא בפינת מושית הבלשית חוקרים סדרות שיש בהן חוקיות . בכיתות א – ג עסקו התלמידים בהרחבה בסדרות שיש בהן דגם חוזר . הם פגשו סדרות של צבעים , צורות , חפצים וסימנים מופשטים , ולמדו לזהות בהן את הדגם החוזר ולחזות את המשך הסדרה לפיו . הם הכירו משפחות של דגמים חוזרים מאותו סוג ולמדו למיין סדרות לפי סוג הדגם החוזר בהן . כמו כן בכיתות הקודמות עסקו התלמידים בסדרות מתפתחות – סדרות של צורות שכל צורה בהן ( מלבד הראשונה ) מורכבת מהצורה הקודמת לה בתוספת כלשהי . התוספת היא קבועה בכל הסדרה , והיא שמגדירה את החוקיות של הסדרה . בכיתה ג התחילו התלמידים לקשר בין סדרות של צבעים ושל צורות ובין סדרות של מספרים . הם עסקו בסדרות שיש בהן דגם חוזר ושאיבריהן ממוספרים , וקשרו בינן ובין סדרות של מספרים בקפיצות שוות ( סדרות חשבוניות ) . גם סדרות של צורות שיש בהן תוספת קבועה מצורה לצורה קושרו לסדרות של מספרים . בכיתה ד עסקו התלמידים בצורה מעמיקה יותר בסדרות של מספרים בהקשרים שונים , והמספרים בסדרות תמיד ייצגו משהו מוחשי . בכיתה ה התלמידים מתמקדים בחוקיות בסדרות של מספרים בלי הקשרים נוספים . לומדים לזהות סוגים שונים של חוקיות , לנסח חוקיות ולבנות סדרות על פי חוקיות נתונה . העבודה בפינת מושית הבלשית היא ברובה עבודה עצמאית . הפינה אינה תלויה ברצף הלימוד של הפרקים בספר , ואפשר לפתור את הפעילויות בה בכל זמן שרוצים . ברוב הפעילויות יש אפשרות לבדיקה עצמית . * * * הפעילות הראשונה של הפינה בספר מופיעה בעמוד . 37 הפעילות הזאת פותחת את הנושא ומשמשת הקדמה לכל הפעילויות שאחריה . לכן כדאי לפתור אותה בהנחיית המורה ובשילוב דיון . מומלץ להתחיל בפעילות כשהספר סגור . מציגים על הלוח את שני המספרים הראשונים בסדרה : זוהי התחלה של סדרת מספרים . כל תלמיד כותב במחברת את שני המספרים האלה וממשיך את הסדרה כרצונו . לאחר מכן מזמינים תלמידים להציג את הסדרות שלהם על הלוח . כל תלמיד הניגש ללוח מוסיף שלושה מספרים לשני המספרים הנתונים לפי הסדרה שהשלים במחברת , ושאר התלמידים מנסים להסיק מה המספר הבא ( השישי ) . באמצעות הצגת הסדרות של התלמידים אפשר לראות שיש דרכים רבות להמשיך את הסדרה . באופן עקרוני כל רצף מספרים אקראי יכול גם הוא להיות המשך לגיטימי של הסדרה , אך זאת תהיה סדרה ללא חוקיות . בסדרה כזאת אי אפשר להסיק מסקנות בנוגע למספר הבא על פי המספרים שקדמו לו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר