עמוד:88

מספר שהוא כפולה של 6 מתחלק ב - , 3 ומספר הגדול ממנו ב - 3 יתחלק גם הוא ב - . 3 לכן מספר הבקבוקים מתחלק ב - , 3 ויצליחו לתת אותו מספר של בקבוקים לכל קבוצה . מספר שהוא כפולה של 6 כמובן מתחלק ב - , 6 ומספר הגדול ממנו ב - 3 הוא מספר אי - זוגי , ולפיכך אינו מתחלק ב - . 6 לכן מספר הבקבוקים אינו מתחלק ב - 6 ולא יצליחו לתת אותו מספר של בקבוקים לכל קבוצה . מספר הגדול ב - 3 מכפולה של 6 לפעמים מתחלק ב - , 9 לדוגמה : , 6 × 4 + 3 = 27 ולפעמים אינו מתחלק ב - , 9 לדוגמה : . 6 × 2 + 3 = 15 לפיכך אי אפשר לדעת אם יצליחו לתת אותו מספר של בקבוקים לכל קבוצה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר