עמוד:87

דרך נוספת לפתור את הבעיה מתבססת על העובדה שאם מספר מתחלק גם ב - 5 וגם ב - , 6 הוא מתחלק ב - . 30 כלומר אפשר להסיק מנתוני השאלה שמספר הכיסאות באולם בית הספר צריך להיות כפולה של . 30 המספר היחיד בין 150 ל - 200 שהוא כפולה של 30 הוא . 180 בפעילות 9 חשוב שהתלמידים יבינו את המשמעות של כל תא בטבלה ואת העובדה שהמספרים בתא מסוים צריכים לקיים שני תנאים . כדי לחזק את ההבנה הזאת , הם מתבקשים להוסיף מספר משלהם לכל תא בסעיף ב . הינה הפתרון המלא לסעיף א : בפעילות 10 על התלמידים להבין מנתוני השאלה שמספר בקבוקי המים שהביאו לכיתה הוא מספר הגדול ב - 3 מכפולה של . 6 לפיכך עליהם לבדוק אם מספר העומד בתנאי הזה מתחלק במספר הקבוצות בכל סעיף . להלן הפתרונות וההסברים לכל סעיף : . 10 לקראת יום ספורט הביאו לכיתה ה 2 אריזות של בקבוקי מים מינרליים , 6 בקבוקים בכל אריזה , ועוד 3 בקבוקים שאינם ארוזים . רוצים לחלק את הכיתה לקבוצות ולתת אותו מספר של בקבוקי מים לכל קבוצה . האם יצליחו לתת אותו מספר של בקבוקים לכל קבוצה בכל חלוקה ? הקיפו . מספר שהוא כפולה של 6 הוא מספר זוגי , ומספר הגדול ממנו ב - 3 הוא אי - זוגי . לכן מספר הבקבוקים אינו מתחלק ב - , 2 ולא יצליחו לתת אותו מספר של בקבוקים לכל קבוצה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר