עמוד:86

שוב חישוב - סימני התחלקות עמודים –208 203 הפינה שוב חישוב חוזרת בסוף כל פרק וכוללת משימות בנושאים שנלמדו בפרקים קודמים או בשנים קודמות . הפעילויות בנויות כך שהתלמידים יוכלו לעבוד בהן באופן עצמאי . אפשר לפתור את פעילויות שוב חישוב בכל זמן במהלך הלימוד בפרק . בפינה הזאת הפעילויות עוסקות בנושא סימני התחלקות . בפעילות 1 התלמידים מיישמים את התזכורת לכל סימני ההתחלקות שנלמדו עד כה . הינה פתרונות אפשריים של פעילות : 2 . 2 לפניכם ארבע ספרות : 7 6 5 1 « השתמשו בספרות כדי לכתוב שני מספרים תלת ספרתיים מתאימים בכל סעיף . אין א . להשתמש מספרים המתחלקים באותה ספרה ב פעמיים 65 : 5 באותו מספר 6 5 , ב . מספרים אי זוגיים המתחלקים ב 615 , 651 : 3 ג . מספרים המתחלקים ב 56 , 516 : 6 ד . מספרים זוגיים המתחלקים ב 5 6 , 56 : 9 אפשר לדון עם התלמידים במספר האפשרויות השונות בכל סעיף ובדרך למצוא אותן . גם בפעילות 5 אפשר לדון עם התלמידים במספר האפשרויות בכל סעיף . שימו לב : רק בסעיף ב יש אפשרות אחת בלבד . 9 , 270 – בשני סעיפים בפעילות 7 אין מספרים מתאימים . בסעיף ג אין מספרים מתאימים משום שכל מספר המתחלק ב - 10 מתחלק גם ב - 5 וגם ב - . 2 בסעיף ה אין מספרים מתאימים משום שכל מספר המתחלק ב - 9 מתחלק גם ב - . 3 בפעילות 8 אפשר להבין מהתיאור של סידור הכיסאות באולם שמספר הכיסאות מתחלק ב - , 5 ולכן ספרת היחידות היא 5 או . 0 הוא גם מתחלק ב - 6 ולכן הוא חייב להיות זוגי . לפיכך ספרת היחידות חייבת להיות . 0 נשאר לבדוק אילו מספרים יש בין 150 ל - 200 שספרת היחידות שלהם היא 0 והם מתחלקים ב - . 6 המספר היחיד המתאים הוא , 180 ולכן התשובה היא : יש 180 כיסאות באולם בית הספר . בדקו את עצמכם עמודים –202 201 בחלק הזה חוזרים על החומר שנלמד בפרק , והוא משמש לבדיקה עצמית של התלמידים . מומלץ שלאחר סיום העבודה בעמודים האלה יעבדו התלמידים בזוגות וישוו ביניהם גם את החישובים שעשו וגם את הפתרונות . אם החישובים שלהם לבעיה מסוימת שונים , כדאי שישוחחו על השוני , יחליטו אם שתי הדרכים נכונות וינסו לקבוע איזו דרך יעילה יותר ( לא תמיד יש דרך שהיא יעילה יותר ) .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר