עמוד:85

בטבלה שבסעיף א מפורטים פתרונות אפשריים המתאימים להיגד של דביר ( " כשעברנו דירה היה גילי היה פי 3 מגילך ! היום גילי כפול מגילך ! " ) : דוגמה לדרך להשלים את השורה הרביעית : נתון שבשנה שבה עברו דירה היה אוהד בן , 4 והיום דביר בן . 16 אם כך הגיל של דביר בשנה שבה עברו דירה היה , ( 4 × 3 = 12 ) 12 והפרש הגילים בין השניים היה . ( 12 – 4 = 8 ) 8 אין יודעים כמה שנים עברו מאז שעברו דירה , אבל יודעים שהיום גילו של דביר כפול מגילו של אוהד . נתון בטבלה שגילו של דביר היום הוא , 16 ולכן גילו של אוהד היום הוא . 8 דוגמה לדרך להשלים את השורה התחתונה : נתון שבשנה שבה עברו דירה היה אוהד בן . 5 לכן הגיל של דביר בשנה הזאת היה 15 ( , ( 5 × 3 = 15 והפרש הגילים בין השניים היה . ( 15 – 5 = 10 ) 10 היום , כעבור 5 שנים , אוהד בן 10 ודביר בן 20 ( כלומר פי 2 מאוהד ) . בסעיף ב נוסף פרט מידע : אוהד חישב שבעוד 72 שנים יהיה גילו פי 10 מגילו היום . מתבוננים בעמודה של גילו של אוהד היום בטבלה ומחפשים פתרון מתאים . אם היום אוהד בן , 8 אז בעוד 72 שנים יהיה גילו , 80 כלומר פי 10 מגילו היום . לכן הפתרון הוא שאוהד היום בן 8 ודביר בן . 16 בסעיף ג התלמידים נשאלים בעוד כמה שנים יצטרכו אוהד ודביר להשתמש ב - 30 נרות בסך הכול עבור עוגות יום ההולדת של שניהם . בסעיף ב מגיעים למסקנה שאוהד בן 8 ודביר בן . 16 לכן סכום הגילים שלהם הוא , 24 והם צריכים 24 נרות בסך הכול לעוגות יום ההולדת של שניהם . בעוד 3 שנים יהיה אוהד בן 11 ודביר יהיה בן . 19 סכום הגילים שלהם יהיה , 30 ולכן הם יצטרכו 30 נרות בסך הכול .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר