עמוד:80

ג . בעיות רב שלביות ( עמודים 200 - 192 ) ביחידה הזאת יש אוסף של בעיות רב - שלביות – בעיות שלפתירתן משתמשים בשלוש פעולות חשבון או יותר ( ואי אפשר לפתור אותן בפעולות מעטות יותר ) . הבעיות ביחידה מתבססות על מה שלמדו התלמידים ביחידות הקודמות , ולכן החל מפעילות 4 מומלץ לאפשר להם להתמודד עם רוב הבעיות בעצמם . אפשר ואף רצוי להציע לתלמידים לפתור את הבעיות בזוגות או בשלשות . עבודה משותפת יכולה לתרום מאוד גם למוטיבציה , גם ללמידה וגם לשיח על דרכי פתרון שונות . את פעילות 1 מומלץ לפתור בקבוצות או עם הכיתה כולה בהנחיית המורה . נתונה בעיה דו-שלבית , שאפשר לפתור בעזרת שתי פעולות , אולם יש תלמידים שיעדיפו לפתור אותה בעזרת שלוש פעולות . בסעיף א התלמידים פותרים את הבעיה בעצמם , ובסעיף ב מוצגים שלושה פתרונות לבעיה : נוגה וגאיה פתרו את הבעיה בעזרת שתי פעולות – נוגה פתרה בשני תרגילים וגאיה פתרה בתרגיל שרשרת . עדי , לעומת זאת , פתרה את הבעיה בעזרת שלושה תרגילים . חשוב שהתלמידים יבינו את שלושת הפתרונות , יבחינו בהבדלים ביניהם ויזהו את המשותף להם . הצעה לשאלת הרחבה : ירון פתר את הבעיה בעזרת תרגיל שרשרת שיש בו שלוש פעולות חשבון . באיזה תרגיל שרשרת השתמש ירון ? ( 50 × 150 – 30 × 150 = 3 , 000 ) בדיון המסכם את פעילות 1 כדאי לשאול את התלמידים איך הם פתרו את הבעיה ולפתרון של מי הפתרון שלהם דומה . דיון הסבירו את הפתרונות של נוגה , של עדי ושל גאיה . בפעילות 2 מוצגת בעיה רב - שלבית . כדאי לבקש מהתלמידים לפתור לבד את הבעיה ולאחר מכן לקיים דיון ולשוחח על דרכי הפתרון והחישובים המתאימים . הבעיה מורכבת משלוש בעיות חד - שלביות – שתי בעיות כפליות ובעיה חיבורית אחת : . 1 העירייה סיפקה 6 ארגזים של שתילי עצים , בכל ארגז 13 שתילים . כמה שתילי עצים היא סיפקה בסך הכול ? , 13 × 6 = 78 כלומר 78 שתילי עצים בסך הכול . . 2 העירייה סיפקה 5 ארגזים של שתילי פרחים , בכל ארגז 20 שתילים . כמה שתילי פרחים היא סיפקה בסך הכול ? , 20 × 5 = 100 כלומר 100 שתילי פרחים בסך הכול . . 3 בבעיה השלישית משתמשים בתשובות של השאלות בשתי הבעיות הראשונות : העירייה סיפקה 78 שתילי עצים ו - 100 שתילי פרחים . כמה שתילים סיפקה העירייה בסך הכול ? תשובה : העירייה סיפקה 178 שתילים בסך הכול .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר