עמוד:74

בתרגילי שרשרת יש להקפיד על כללי סדר הפעולות בכתיבת התרגיל ובפתירתו . תלמידים רבים נוטים לכתוב את תרגיל השרשרת לפי סדר הופעת הנתונים בבעיה ומתעלמים מכללי סדר הפעולות . חשוב להדגיש לפני התלמידים שאחרי שהם כותבים את תרגיל השרשרת המתאים לבעיה , כדאי שיעצרו ויבדקו אם יש צורך להוסיף סוגריים כדי שסדר הפעולות יתאים למתואר בבעיה , ורק לאחר מכן יפתרו את התרגיל . מובן שאין לדרוש מתלמיד לכתוב תרגיל שרשרת אם אינו בשל לכך . בפעילות , 4 כתזכורת לפתרון בעיה דו - שלבית באמצעות תרגיל שרשרת , התלמידים בוחרים את תרגיל השרשרת המתאים לבעיה . ההנחה הפדגוגית היא שבשלב לימוד או חזרה התחלתי קל יותר לבחור את תרגיל השרשרת המתאים מתוך אוסף תרגילים מלכתוב לבד את התרגיל המתאים ושסדר הפעולות בו יהיה המדויק . בסעיף ב התלמידים כותבים בעיה מילולית משלהם לאחד התרגילים הנתונים האחרים . זוהי משימה לא פשוטה כלל , וסביר מאוד שבהתחלה יהיו תלמידים רבים שיתקשו ויכתבו בעיות שאינן מתאימות לתרגיל . אם תלמיד כתב בעיה שאינה מתאימה , ניתח אותה והבין מדוע היא אינה מתאימה , הוא כבר עשה מהלך חשוב . אפשר להסתפק בזה ולהמשיך לתרגל כתיבת בעיות לתרגיל נתון גם בהקשרים אחרים . מושית הבלשית עמוד – 185 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 94 – 89 ) בפעילות 5 הדגש העיקרי הוא על התאמת הכינוי המתאים לתשובה ( ילדים בסך הכול , ילדים בכל קבוצה או קבוצות ) . התלמידים פותרים את הבעיות שבפעילות בדרך הנוחה להם – בעזרת תרגיל ביניים או בעזרת תרגיל שרשרת אחד . בלי קשר לדרך הפתרון , חשוב לשים לב לשאלת הביניים . בפעילויות 8 , 6 ו - 9 התלמידים מתרגלים פתרון בעיות מילוליות דו - שלביות מהסוגים השונים שנלמדו עד כה . התלמידים יכולים לפתור את הבעיות בעזרת שני תרגילים או בעזרת תרגיל שרשרת אחד . כדאי להזכיר להם את חשיבות הכינויים בזמן כתיבת התרגילים המתאימים ופתירתם . אני נעזרת בשאלת הביניים כדי לפתור את הבעיה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר