עמוד:69

א . בעיות מילוליות – חזרה והעמקה ( עמודים 177 - 170 ) המטרה העיקרית של היחידה הזאת היא שהתלמידים יפתרו בעיות מכל הסוגים שהתנסו בהם עד כה . כל סוגי הבעיות מופיעים במעורב , מכיוון שאין בהן למידה של סוג בעיות חדש . גם רמת הקושי של הבעיות מגוונת . הבעיות מתבססות על נתונים אמיתיים הלקוחים מאתר האינטרנט של רכבת ישראל ומאתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה . הבעיות פשוטות , אך את הנתונים שיש להשתמש בהם על התלמידים ללקט מתוך קטעי טקסט קצרים ( פעילויות , ( 4 – 1 מתוך דיאגרמת עמודות ( פעילות 5 ) או מתוך נתונים בטבלה ( פעילויות 6 ו - . ( 7 היחידה הזאת כוללת גם בעיות חד - שלביות וגם בעיות דו - שלביות מהסוגים שנלמדו בכיתה ד ( פעילות , 2 סעיף ד של פעילות , 6 פעילות . ( 7 היחידה מסתיימת במשימה של כתיבת בעיה . המשימה הזאת נועדה לחזק את יכולת התלמידים לשאול שאלות , לפתח התבוננות מתמטית בעולם שמסביבם ולקדם היבטים של יצירתיות בחשיבה מתמטית . הצעה לפעילות פתיחה לפני העבודה בפרק עצמו מומלץ להציג לתלמידים כמה בעיות חד - שלביות ובתהליך הפתרון לבקש מהם לציין ( בעל פה ) מה הם הכינויים ( תיאורי הקבוצות ) המתאימים לכל אחד מהמספרים שהם משתמשים בהם . כשפותרים תרגיל – מורכב ככל שיהיה – עוסקים במספרים בלבד . לעומת זאת כשפותרים בעיה מילולית , יש לשים לב לסוג העצמים המתוארים בבעיה ולקשרים ביניהם , ולא רק למספרם . לכן חשוב שהתלמידים יתרגלו לבדוק אם הכינויים מתאימים לתהליך הפתרון . דוגמה לבעיה : בקופסה יש 2 עפרונות ו - 4 עטים . כמה מחקים יש בקופסה ? על סמך הנתונים אי אפשר לענות על השאלה הזאת , אף על פי שאפשר לעשות פעולות שונות במספרים 2 ו - . 4 שום פעולה לא תסייע למצוא תשובה על מספר המחקים . לעומת זאת אפשר לענות על השאלה כמה כלי כתיבה יש בקופסה ( בהנחה שאין בקופסה כלי כתיבה אחרים מלבד אלה שסופר עליהם ) , מכיוון שיש קשר בין הקבוצות עפרונות , עטים וכלי כתיבה . בדיון שבסוף פעילות 3 אפשר לשער שהסיבה היא שהדרך מחיפה לקנטרה היא במישור , ואילו הדרך מיפו לירושלים היא בעלייה לגובה רב יחסית , ולכן הרכבת נוסעת לאט יותר . דיון שערו מה הייתה הסיבה לכך שהמסילה מחיפה לקנטרה הייתה ארוכה פי 5 בערך מהמסילה מיפו לירושלים , ואילו משך הנסיעה היה ארוך רק פי 3 בערך . בפעילויות 5 ו - 6 יש גם בעיות השוואה חיבוריות וכפליות . בעיות השוואה נלמדו בכיתה ב ובכיתה ג , והניסוחים של מצבי ההשוואה כבר מוכרים לתלמידים . ואולם דרגת הקושי בפעילויות האלה מעט גבוהה יותר מכיוון שבפעילות 5 יש לאתר את הנתונים הרלוונטיים מתוך דיאגרמת עמודות , ובפעילות 6 עוסקים במספרים גדולים יותר מבשנים הקודמות . אם תלמיד מתקשה לפתור בעיית השוואה , אפשר לכוון אותו בעזרת שאלות מנחות : מהי הקבוצה הגדולה ? מהי הקבוצה הקטנה ? מה ההפרש בין הקבוצות ? פי כמה קבוצה אחת גדולה מהאחרת ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר