עמוד:66

בסעיף א בפעילות 8 יש אפשרויות רבות לפתרון , לדוגמה : א מספר חמש ספרתי , שבו ספרת עשרות האלפים גדולה פי 2 מספרת היחידות וספרת האלפים קטנה ב 2 מספרת העשרות : 62 , 143 8 , 394 21 , 131 סעיף ב עוסק בהבחנה בין ספרה במספר ובין הערך של הספרה הזאת במספר , ויש בו 3 אפשרויות בלבד לפתרון : ב מספר תלת ספרתי , שבו ערך ספרת המאות גדול פי 30 מערך ספרת העשרות וספרת היחידות גדולה ב 1 מספרת העשרות : 312 623 934 כדי לפתור את הסעיף הזה , חשוב לדון עם הילדים במשמעות המשפט " ערך ספרת המאות גדול פי 30 מערך ספרת העשרות " . אפשר להמחיש זאת על ידי דוגמה : אם ספרת העשרות היא , 1 אז הערך של הספרה הזאת הוא , 10 וערך ספרת המאות צריך להיות 300 ( , ( 30 × 10 = 300 כלומר ספרת המאות היא . 3 נתון גם שספרת היחידות גדולה ב - 1 מספרת העשרות , ולכן המספר היחיד המתאים בדוגמה הזאת הוא . 312 באותו אופן בודקים אפשרויות נוספות לספרת העשרות , ומוצאים את שני הפתרונות האחרים . בכל המצבים שבהם ספרת העשרות גדולה מ - , 3 מוצאים שערך ספרת המאות הוא מספר ארבע - ספרתי ( לדוגמה : אם ספרת העשרות היא , 4 המספר הוא 30 × 40 = 1 , 200 : 1 , 200 ) ואי אפשר לכתוב מספר תלתספרתי כזה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר