עמוד:47

בפעילות 7 בדיון עם התלמידים בנוגע לגודל הקפיצה , הרעיון הוא שימצאו את ההפרש בין כל שתי שנתות סמוכות . בסעיף א ההפרש בין כל שתי שנתות ארוכות הוא , 10 , 000 ויש ביניהן 10 מרווחים . לכן , כדי לחשב את גודל הקפיצה , מחלקים את 10 , 000 ב - . 10 התשובה היא . 1 , 000 תלמידים יכולים למצוא את גודל הקפיצה הזה גם באופן אינטואיטיבי יותר , ובפרט שיסבירו את דרך הפתרון בדיון . . 7 בכל סעיף מצאו את גודל הקפיצה ומתחו קו מכל מספר אל מקומו על ישר המספרים . דיון כיצד מצאתם את גודל הקפיצה ? יוצא מן הכלל עמוד – 116 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 104 – 95 ) בפעילות 8 נוח לבחור שני מספרים קרובים , למשל בסעיף א את 3 , 000 ואת , 4 , 000 שיש ביניהם שני מרווחים שווים . כלומר גודל הקפיצה הוא . 500 כתב סתרים - צורות במקום מספרים עמוד 118 פעילות 11 עוסקת בהכללה שהכירו התלמידים כבר בכיתה א : ההפרש בין שני מספרים שלמים עוקבים הוא . 1 הפעם הם מיישמים את ההכללה הזאת במספרים גדולים מ - . 200 , 000

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר