עמוד:42

מבוא לפרק לפי ההמלצה בתוכנית הלימודים , יש להקדיש כ - 25 שעות לנושא הזה . הפרקים " מספרים טבעיים – חלק א " ו " מספרים טבעיים – חלק ב " הם המשך טבעי של הפרק " המספרים עד מיליון " שנלמד בכיתה ד . בפרקים האלה יש דגש על תובנה וחקר , אך הם תורמים גם לחיזוק המיומנות של פתרון לפי האלגוריתמים המקובלים לצד דרכי פתרון שונות שהתלמידים מפתחים בעצמם . בפרקים האלה התלמידים מעמיקים את הידע שלהם על עולם המספרים הטבעיים , על תכונותיהם ועל היחסים ביניהם ועוסקים בארבע פעולות החשבון : חיבור , חיסור , כפל וחילוק . מספרים טבעיים הם בסיס לבניית קבוצות מספרים אחרות ורעיונות מורכבים יותר כמו מספרים רציונליים ומספרים ממשיים , פונקציות , גאומטרייה אנליטית ותורת המספרים . לכן היחידה הזאת היא נדבך מרכזי בלמידת המתמטיקה בבית הספר היסודי . במבוא לתוכנית הלימודים נכתב כי כיום הדגש בנושא המספרים הטבעיים והפעולות במספרים טבעיים הוא על תובנה ועל חקר . יש הבנה שלפיה כשהתלמידים מפתחים אלגוריתמים שאינם בהכרח סטנדרטיים , הבנתם בנוגע לפעולות במספרים מתחזקת . לכן , על פי תוכנית הלימודים , בלימוד הנושאים הקשורים למספרים ולפעולות אין לעסוק בחישובים בלבד , אלא להשתמש בחישובים ובלמידת אלגוריתמים כדי לקדם את ההבנה של תלמידים בתחום המספרים והפעולות בהם , ובפרט לפתח את יכולת האומדן שלהם ואת תובנת המספרים . הפרקים בנושא מספרים טבעיים בנויים כרצף מדורג של פעילויות הדורשות מהתלמידים להשתמש בכל הידע והמיומנויות שרכשו בשלבים קודמים של לימודיהם . אם לחתול יש 9 נשמות , כמה נשמות יש ל - 9 , 999 חתולים ? נשמה שלי , פשוט תכפיל 10 , 000 ב - 9 ותחסר ! 9

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר