עמוד:40

בפעילויות 3 ו - , 4 חשוב במיוחד לעודד את התלמידים לחשב בעל פה ולא לכתוב תרגילים במאונך . הינה הפתרונות של פעילות : 3 . 3 השלימו . בדיקה האם סכום כל המספרים שכתבתם הוא ? 136 אם מחברים את המספרים שכתבו בכל הסעיפים , מקבלים : . 10 + 6 + 20 + 50 + 50 = 136 בפעילות 8 יש פתרונות אפשריים רבים . הינה דוגמה לפתרון אפשרי : אפשר להזכיר את האפשרות של שימוש בגורם , 1 לדוגמה : בפעילות 9 מומלץ לבקש מהתלמידים הסברים לתשובותיהם . דוגמה להסבר לסעיף ד : 7 × 23 24 × 8 ד הגורמים בתרגיל השמאלי קטנים מהגורמים בתרגיל הימני ( 7 > 8 ו - , ( 23 > 24 ולכן תוצאת התרגיל השמאלי תהיה קטנה מתוצאת התרגיל הימני .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר