עמוד:35

מתאימים . בפעילות 15 אפשר להיעזר בציור ולחלק כל שורת כדורים ל - 4 חלקים שווים . פעילות 16 היא פעילות אתגר , ובה התלמידים נדרשים למצוא את השבר המתאים לכמות חלקית , בניגוד לשאלות האחרות ביחידה , שבהן הם נדרשו למצוא את הכמות החלקית המתאימה לשבר . בסוף היחידה הזאת תהיה נגיעה קלה בנושא הזה , אך הוא יילמד בהרחבה רק בכיתה ו . לכן המטרה בפעילות אינה ללמד שיטה למציאת שבר מתאים לכמות , אלא לאפשר לתלמידים למצוא בעצמם רעיונות ואסטרטגיות המתאימים לשאלה המסוימת הזאת . אפשר להיעזר באומדן ולראות שיש כדורי סל מעטים יותר מכדורי רגל , כלומר שמספר כדורי הסל הוא פחות מחצי מכלל הכדורים . מתוך האפשרויות השבר היחיד הקטן מחצי הוא . 2 5 כמו כן אפשר לחלק את הכדורים בציור לקבוצות שוות , כך שבכל קבוצה יהיו כדורים מאותו סוג . הכדורים מסודרים כך שנוח לחלק אותם ל - 5 קבוצות של 2 כדורים , ב - 2 קבוצות יש כדורי סל , כלומר 2 5 מהכדורים הם כדורי סל . פעילות 17 עוסקת באומדן . התלמידים מתבקשים למצוא את התשובות הנכונות בלי לחשב במדויק את הכמות החלקית . מומלץ לדון עם התלמידים בשיקולים שהנחו אותם בבחירת התשובה המתאימה . בסעיף א מחפשים את המספר המתאים ל - 17 20 17 20 . 500 גדול מחצי , ולכן המספר המתאים גדול מחצי מ - , 500 כלומר גדול מ - . 250 יש רק אפשרות אחת כזאת . בסעיף ב מחפשים את המספר המתאים ל - 6 50 מ - 6 50 . 1 , 000 קטן בהרבה מחצי , ולכן אפשר לפסול את האפשרות , 600 משום שהוא גדול מחצי מ - . 1 , 000 נשארו שתי אפשרויות 10 – ו - 10 . 120 הוא 1 100 מ - , 1 , 000 כלומר שבר קטן יותר מ - , 6 50 ולכן גם את האפשרות הזאת אפשר לפסול . נשארה רק אפשרות אחת 120 – דפים . פעילות 18 היא פעילות אתגר , העוסקת במציאת חלק מכמות הנתונה בציור . גם בפעילות הזאת הציור אינו תורם למציאה מהירה של הפתרון . יש למנות את כל התפוזים שעל העץ , לגלות שמדובר ב - 27 תפוזים , לחשב כמה הן 2 9 27 ולבחור את הענף המתאים . יוצא מן הכלל עמוד – 91 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 104 – 95 ) מטרת פעילות 19 היא לחדד את ההבדל בין מציאת חלק משלם ( שהוא יחידה אחת ) ובין מציאת חלק מכמות . בפעילויות 20 ו - 21 התלמידים מתנסים במציאת הכמות הכוללת כשהכמות החלקית והשבר המתאים לה נתונים . הנושא הזה יילמד בהרחבה בכיתה ו , והוא מופיע כאן רק לצורך התנסות ראשונית . בפעילויות האלה יש רק שברים יסודיים . התלמידים נעזרים בהמחשה של עוגה המחולקת לחלקים שווים , בדומה לפעילויות בתחילת היחידה . התלמידים מתעדים בטבלה את הכמויות שמצאו וחוקרים את הקשר בין השורות בטבלה . חלק מהתלמידים יוכלו לראות את הקשר בין שאלות מהסוג הזה ובין תרגילי כפל , ותלמידים אחרים יפתרו בעזרת הטבלאות או בעזרת ציורים מתאימים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר