עמוד:26

לפעילות 5 יש שתי מטרות – האחת היא תרגול נוסף בחיסור וחיבור שברים שהמכנים שלהם שווים , והאחרת היא הקדמה לנושא כפל שבר במספר שלם . בסעיפים ג ו - ו יש תרגילי שרשרת שאפשר להתאים להם תרגילי כפל . התלמידים מתאימים תרגיל כפל לתרגיל שכבר פתרו , ובכך נזכרים הן במשמעות הכפל של שבר במספר שלם והן בדרך לפתרון תרגילים כאלה . בפעילות 6 התלמידים פותרים תרגילי כפל . הם יכולים לפתור את התרגילים כחיבור חוזר . מרבית התלמידים ימצאו אסטרטגיות וקיצורי דרך לפתרון התרגילים . הבדיקה בפעילות הזאת משמשת גם חזרה על הנושא של שברים על ישר המספרים . בפעילויות 12 – 7 מתרגלים חיבור וחיסור שברים וכפל שבר במספר שלם בהקשרים שונים . תלמידים הזקוקים לכך יכולים להיעזר בפסים המחולקים המחיקים . בפעילות 9 התלמידים עוסקים בכפל שבר במספר שלם בהקשר של חישוב שטח מלבן . בפעילות 10 הם פותרים תרגילים שבהם כמה פעולות , ועליהם להקפיד על סדר פעולות החשבון . התרגילים בפעילות 11 נראים ממבט ראשון כמו תרגילים מסוג שעדיין לא נלמד משום שבכל תרגיל יש שברים שהמכנים שלהם שונים . עם זאת בשלבי הביניים של הפתרון מתקבלים מספרים שלמים וחלק מהמכנים נעלמים . דיון כיצד פתרתם כל אחד מהתרגילים ? לדוגמה , בסעיף א יש להשתמש בחוק החילוף בחיבור , לסכום תחילה את שני החצאים ולקבל . 1 הסכום של שני השברים האחרים גם הוא , 1 ולכן תוצאת התרגיל היא . 2 המטרה של הפעילות היא להעביר מסר חשוב – כל תרגיל הוא קצת אחר , וכדי לפתור תרגילים יש להתעמק במספרים המופיעים בהם ובמשמעותם ולחשוב באופן פתוח . בפעילויות 29 - 13 התלמידים פותרים תרגילים שיש בהם מספרים מעורבים . פעילויות 13 ו - 14 עוסקות בהשלמה של שבר או של מספר מעורב למספר שלם ומשמשות הכנה לפעולות במספרים מעורבים . בפעילות 15 על התלמידים לכתוב מספרים על ישרי מספרים . בסוף הפעילות יש דיון : דיון התבוננו בישר שבסעיף א . כיצד אפשר להיעזר בו כדי לפתור את התרגילים האלה ? בישר שבסעיף א מופיעים מספרים בקפיצות של . 1 11 כדי לפתור את תרגיל החיבור בדיון צריך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר