עמוד:24

ד . פעולות בשברים שהמכנים שלהם שווים ( עמודים 77 – 50 ) ביחידה הזאת יש שלושה נושאים עיקריים : חיבור וחיסור שברים בעלי מכנים שווים כפל שבר במספר שלם חיבור וחיסור מספרים מעורבים בעלי מכנים שווים . כל הנושאים האלה נלמדו גם בכיתה ד , אך רמת העיסוק בהם ביחידה הזאת גבוהה יותר ודורשת יכולת הפשטה והכללה . בכיתה ד התלמידים חיברו וחיסרו שברים בעזרת צביעה במקלות השברים . התרגילים היו תמיד במספרים קטנים , והמכנים של השברים התאימו לסוגי מקלות השברים כדי לאפשר המחשה מלאה של כל תרגיל . תרגילים שאי אפשר לייצג במקלות השברים הופיעו רק כאתגר . גם ביחידה הזאת התלמידים נעזרים בהמחשה , ופתרון התרגילים מתבסס על ייצוגים חזותיים של השבר , אולם לאורך היחידה התלמידים נדרשים לפתח אסטרטגיות שיאפשרו להם להתנתק בהדרגה מהצורך בהמחשה ולהיות מסוגלים לפתור תרגילים גם בלי לייצג אותם באופן מלא בציור , למשל בעזרת ייצוג של מרכיבי התרגיל בדמיון . תלמידים שונים מתנתקים מאמצעי ההמחשה בשלבים שונים . בתחילת כל נושא מופיעה המחשה לצד התרגילים . בהמשך התלמידים יכולים להשתמש בפסים המחולקים המחיקים ( המזכירים את מקלות השברים מכיתה ד ) ובפיצות המחיקות המחולקות למנות שוות . התלמידים יכולים להשתמש באביזרים עד שהם בטוחים דיים ביכולתם לפתור תרגילים גם בלעדיהם . אף שהמטרה היא שהתלמידים ידעו לפתור תרגילים ללא צורך בציור , יש להימנע מלימוד " שיטות " שאינן מבוססות על משמעות . תלמידים שיבינו היטב את המשמעות ויתנסו רבות בפתרון תרגילים בעזרת ציורים והמחשות יפתחו בעצמם שיטות לפתרון . שיטות ודרכים שיעלו התלמידים בעצמם יהיו בעלות משמעות עבורם , ולפיכך הם יזכרו אותן טוב יותר , והסיכוי לטעויות בהמשך יקטן . הערה : בכיתה ד עסקו התלמידים מעט גם בחיבור ובחיסור של שברים שהמכנה של אחד מהם הוא כפולה של המכנה האחר , בעזרת מקלות השברים . ביחידה הזאת אין עוסקים בתרגילים כאלה , והם יילמדו בפרק " שברים – חלק ב " בספר 14 כחלק מהנושא חיבור וחיסור שברים בעזרת מכנה משותף . 3 אבטיחים ועוד 3 אבטיחים ועוד 3 אבטיחים ועוד 3 אבטיחים הם 12 אבטיחים . כמה הן 3 חמישיות ועוד 3 חמישיות ועוד 3 חמישיות ועוד 3 חמישיות ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר