עמוד:29

לאחר ההמרה אפשר לחסר בקלות מספר שלם ממספר שלם ושבר משבר . הדרך המוצגת בדוגמה היא אחת הדרכים לפתור את התרגיל . חשוב לקבל ולעודד דרכי פתרון נוספות . הינה דוגמה לדרך נוספת : מחסרים תחילה רק את 2 השלמים . יישארו , 4 1 7 ומהם צריך לחסר . 3 7 כלומר מקבלים תרגיל חדש : . 4 1 7 3 7 אפשר לפתור את התרגיל הזה בעזרת המרה של שלם לשביעיות , כפי שנלמד בפעילויות לחסר 2 7 נוספות הקודמות , . או על ידי שימוש במספר השלם כעוגן : לחסר 1 7 4 1 7 כדי להגיע ל - 4 ואז פעילות 26 היא הכנה לחיבור מספרים מעורבים . קושי בחיבור מספרים מעורבים מתעורר בעיקר במקרים שבהם השברים בשני המספרים מסתכמים לשבר גדול מ - , 1 המצריך המרה . בפעילות הזאת מתמודדים עם הקושי הזה בנפרד . עם המורה . 26 ב״פיצה תשיעיות״ כל מנה היא פיצה . אלה הפיצות שיש על הדוכן : לחגיגת יום הולדת רוצים להזמין 6 פיצות . האם יש די פיצות ? דיון כמה פיצות יש על הדוכן ? איזה מספר מעורב מתאים ? על ב - 9 12 הדוכן פיצות יש , פיצות כלומר שלמות יותר מפיצה ופיצות שלמה חתוכות . כדי למנות לענות של על 1 9 השאלה . המנות אם החתוכות יש על הדוכן מסתכמות די פיצות יחד להזמנה של 6 פיצות , על התלמידים לשים לב לכך שצירוף המנות החתוכות יחד מסתכם ביותר מפיצה שלמה . הדיון בסוף הפעילות מאפשר לתלמידים להציע דרכים משלהם לגלות את המספר המדויק של הפיצות שעל הדוכן . לאחר מכן , בדוגמה בפעילות , 27 מציעים לתלמידים לסכום את הפיצות השלמות לחוד ואת המנות לחוד : . 27 כמה פיצות יש על כל דוכן ? השלימו . דוגמה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר