עמוד:28

כדי לחסר 3 6 3 2 6 צריך להמיר שלם אחד לשישיות . אם מדברים על פיצות , יש לחתוך פיצה שלמה לשישיות . מתקבל מצב ביניים שבו יש 2 שלמים ו - 8 שישיות . אפשר להציג זאת באופן פורמלי : כתיבה מפורשת כזאת של שלב ההמרה מפרקת את פתרון התרגיל לשלבים ומקילה על התלמידים לזכור , ולכן היא מסייעת מאוד לפתור את התרגיל . בפעילויות 19 – 17 התלמידים מחסרים שברים ממספרים מעורבים באופן דומה לתרגיל שהודגם בפעילות . 16 בפעילות 17 ממשיכים להשתמש בדימוי של פיצות כדי לתת משמעות למספר ולהמרה של שלם ( במקרה הזה לשמיניות ) . בפעילות 18 עוברים לתרגילים מופשטים יותר , ללא סיפור מסגרת , אך המספר הראשון בכל תרגיל מיוצג בפסים מחולקים לצורך המחשה . בפעילות 19 התלמידים פותרים תרגילים ללא ייצוג חזותי מתאים . מי שזקוק לכך יכול להיעזר בפסים המחיקים כדי לפתור את רוב התרגילים . מומלץ מאוד להמשיך לכתוב מעל המספר הראשון בתרגיל את תרגיל החיבור המייצג את המספר לאחר המרה של השלם , כפי שמודגם בתרגיל הראשון . הכלי הזה יוכל ללוות את התלמידים תמיד ואינו תלוי באמצעי המחשה כזה או אחר . עם זאת אין לחייב את התלמידים לפתור כך . יהיו תלמידים שיפתרו את התרגילים בעזרת אסטרטגיות אחרות . למשל , בעזרת " קפיצות " בגודל שבר יסודי מתאים . תלמידים הפותרים נכון בעזרת אסטרטגיות שפיתחו בעצמם אינם חייבים לתאר בכיתה את המספר אחרי ההמרה . יוצא מן הכלל עמוד – 66 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 104 – 95 ) בפעילויות 24 – 21 התלמידים עוסקים בחיסור מספר מעורב ממספר מעורב . רצף הלימוד דומה מאוד לרצף של הפעילויות שעסקו בחיסור שבר ממספר מעורב : בפעילויות 21 ו - 22 נצמדים להקשר הנותן משמעות להמרה של שלם , כמו חיתוך של עוגה או פיצה למנות , ובפעילות 23 פותרים תרגילים באופן מופשט יותר , ללא סיפור המסגרת . פעילות 24 משמשת ליישום של חיסור מספרים מעורבים ללא המחשה . גם בפעילויות האלה נעזרים בהצגת המצב שיתקבל לאחר ההמרה , כפי שרואים בדוגמה בפעילות : 23 . 23 פתרו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר