עמוד:18

לאחר פעילות הפתיחה התלמידים יכולים לעבוד בפעילויות 14 – 12 באופן עצמאי , אך כדאי לדון בתשובותיהם . אם מוותרים על פעילות הפתיחה , חשוב במיוחד לקיים את הדיונים שבפעילויות 12 ו - 13 ולוודא בעזרתם שהתלמידים מבינים כיצד אורך קטע היחידה משפיע על מיקום השברים על הישר . בסוף פעילות 13 ובסוף פעילות 14 התלמידים נדרשים לתכנן בעצמם ישר מספרים כך שיהיה אפשר לסמן עליו ( על קווי המשבצות ) שברים מסוימים . לשם כך עליהם לבחור אורך לקטע היחידה , כך שיהיה אפשר לחלק אותו למספר קטעים המתאים למכנה של השברים . למשל בפעילות , 14 כדי לסמן על הישר את המספרים 3 7 , 1 1 7 כדאי לבחור בקטע יחידה שמספר המשבצות לאורכו הוא 14 , 7 או . 21

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר