עמוד:16

בפעילויות 10 – 6 התלמידים פוגשים את הגמד ואת הענק , שתפקידם להמחיש דרכים שונות להתמצא בישר מספרים שמסומנים עליו שברים . הגמד הולך תמיד על השנתות , בצעדים הקטנים ביותר שאפשר . גודל הצעד שלו הוא שבר יסודי ( שבר שהמונה שלו הוא . ( 1 כדי לדעת מה גודל הצעד של הגמד , אפשר לבדוק לכמה חלקים שווים קטע היחידה מחולק . כשכותבים מספרים על ישר המספרים בהתאם לצעדי הגמד , המספר המתאים לכל נקודה הוא שבר . המכנה של השבר מייצג את גודל הצעד של הגמד ( באיזה שבר יסודי מדובר ) , והמונה של השבר מייצג את מספר הצעדים שעל הגמד ללכת כדי להגיע מ - 0 לנקודה . הענק הולך תמיד על המספרים השלמים , בצעדים שגודלם כאורך קטע היחידה . כשהענק והגמד הולכים יחד , הענק הולך עד המספר השלם הקרוב ביותר לנקודה הנדרשת כשהגמד על כתפיו , ומשם הגמד ממשיך לבדו בצעדי גמד עד לנקודה . כשכותבים מספרים על ישר המספרים בהתאם להליכה המשותפת של הגמד והענק , המספר המתאים לכל נקודה הוא מספר מעורב . השלם במספר המעורב מייצג את צעדי הענק , והשבר מייצג את צעדי הגמד מהמספר השלם הקרוב ביותר לנקודה . פעילויות 6 ו - 8 עוסקות בגמד , כלומר בהתאמת שברים לנקודות על ישר המספרים . פעילויות 7 ו - 9 עוסקות בענק ובגמד יחד , כלומר בהתאמת מספרים מעורבים לנקודות על ישר המספרים . בפעילות 10 משלבים בין השניים ומוצאים גם את השבר וגם את המספר המעורב המתאימים לנקודה מסוימת . הנושא של מעבר משבר למספר מעורב ולהפך יידון בהרחבה ביחידה הבאה . הדגש בפעילות 10 הוא על עצם הרעיון שאפשר להסתכל על נקודה מסוימת בשתי דרכים ולהתאים לה גם שבר וגם מספר מעורב ( או שלם ) , וששני המספרים המתאימים לאותה נקודה שווים זה לזה . בדוגמה שבפעילות 6 קטע היחידה מחולק ל - 8 חלקים שווים , ולכן המרווח בין כל שתי שנתות ולראות הוא 1 8 שהפרח או במילים נמצא אחרות במרחק , גודל 17 הצעד צעדים של של הגמד 1 8 הוא , 0 ולכן 1 8 השבר אפשר המתאים למנות צעדים לו הוא או 8 17 מרווחים . שימו לב : התלמידים אינם חייבים לצייר את צעדי הגמד . הצעדים מופיעים בדוגמה לצורך המחשה בלבד . בסעיפים ב , ג ו - ה המספר 1 אינו מסומן על הישר , ולכן יש למצוא את גודל הצעד של הגמד בדרכים אחרות . בסוף הפעילות התלמידים מתבקשים לסמן בעצמם את המספרים השלמים על הישרים האלה . שנתות בסעיף הוא ב השבר . 1 5 השבר המתאים המתאים לשנת לפרח השלישית הוא 4 5 אחרי , והמספר 0 הוא 1 נמצא , 3 5 ולפיכך במרחק גודל 5 המרווח צעדים של בין 1 5 כל מ שתי . 0 - ב שנתות סעיף הוא ג נתון 1 10 שהשבר . השבר המתאים המתאים לשנת לפרח הבאה הוא 7 10 אחרי , והמספר 0 הוא 1 1 נמצא , כלומר במרחק גודל 10 המרווח צעדים בין של כל שתי 1 10 מ - . 0

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר