עמוד:11

פעילויות 20 – 16 עוסקות בהשוואות שברים קטנים מ - . 1 פעילויות 16 ו - 17 משמשות הקדמה לנושא השוואת שברים , ופעילויות 20 – 18 משמשות לתרגול . התלמידים עסקו בהשוואת שברים גם בכיתה ד . פעילות 16 נועדה להמחיש באמצעות סיפור את הרעיון שככל שמחלקים שלם לחלקים רבים יותר , כך החלקים קטנים יותר , ולכן 1 7 1 6 בהמשך , בכל פעם שהתלמידים מתלבטים בהשוואה בין שני שברים יסודיים ( שברים שהמונה שלהם הוא 1 ) הם יכולים לחזור ולהיזכר בסיפור על הגינות שבפעילות הזאת . יוצא מן הכלל עמוד – 15 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 104 – 95 ) את פעילות 17 התלמידים פותרים בהנחיית המורה . בכל סעיף יש לבחור את השבר המתאים לכל קנקן בהתאם לכמות המיץ שיש בו . ההתאמה נעשית על סמך השוואה בין שני השברים הנתונים . אם יודעים איזה שבר גדול יותר , אפשר להתאים אותו לקנקן שיש בו כמות גדולה יותר של מיץ . בסעיף א משווים בין שני שברים יסודיים ומיישמים את הרעיון שהודגם בפעילות – 16 ככל שמספר החלקים גדול יותר , כך החלקים קטנים יותר . אם מחלקים את הקנקן ל - 8 חלקים שווים , מקבלים חלקים קטנים יותר ממה שמקבלים אם מחלקים אותו ל - 5 חלקים שווים . לכן השבר 1 8 מתאים לקנקן שיש בו כמות קטנה יותר של מיץ . סעיפים ב ו - ג מתבססים על סעיף א : אחרי שמוצאים ששמינית קטנה מחמישית , יודעים ששתי שמיניות קטנות משתי חמישיות ( ושלוש שמיניות קטנות משלוש חמישיות , וכן הלאה ) . בסעיף ג הקשר מורכב יותר . עדיין מדובר בשמיניות ובחמישיות , אבל המונים של השברים שונים . יש לשים לב לכך שבשני השברים חסר מיץ שבר ששתו . שמינית יסודי ממנו כדי קטנה 1 5 להשלים ליטר מחמישית מיץ את , ואילו כמות , ולכן קנקן המיץ השבר שנשארו לקנקן 7 8 מתאים בו שלם 7 8 ליטר לקנקן קנקן מיץ שנשארו ששתו הוא ממנו קנקן בו 4 5 כמות ששתו ליטר מיץ מיץ ממנו קטנה הוא 1 8 קנקן ליטר יותר , כלומר לזה שנשארה בו כמות מיץ גדולה יותר . שלושת הסעיפים בפעילות משמשים חזרה על דרכים להשוות בין שברים בעלי מונים שווים ולהשוות בין שברים בעזרת השלמה לשלם . בפעילויות 20 – 18 התלמידים מתרגלים השוואת שברים מהסוגים שהופיעו בפעילות 17 בהקשרים שונים . בפעילות 18 ממשיכים להיעזר בסיפור המיץ בקנקנים . בסוף הפעילות התלמידים מתבקשים לבחור סעיף אחד ולהסביר את תשובתם . בכיתה ה התלמידים נדרשים לדעת לנמק ולהסביר את תשובותיהם . זאת מיומנות הדורשת תרגול והדרכה , ולכן מומלץ לדון בהסברי התלמידים ולנתח אותם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר