עמוד:8

בפעילויות 6 ו - 7 התלמידים מתרגלים כתיבת שברים במילים ובמספרים . בסעיף ג בפעילות 6 חשוב לוודא שהתלמידים מזהים 12 חלקים שווים בעיגול . בסעיף ד בפעילות 7 השבר המתאים הוא 10 10 משום שהמלבן מחולק ל - 10 חלקים שווים , וכולם צבועים . עם זאת מאחר שהצורה כולה צבועה , כל שבר השווה ל - 1 מתאים ויש לקבל אותו כתשובה נכונה , בליווי נימוק מתאים . בפעילויות 8 ו - 9 על התלמידים לצבוע כל צורה לפי השבר הנתון , אך בשונה מבפעילויות הקודמות , בפעילויות האלה הצורות אינן מחולקות מראש לפי המכנה של השבר , והתלמידים נדרשים לקבוע בעצמם לכמה חלקים לחלק את הצורה . בפעילות 8 נתונים משושים משוכללים שאינם מחולקים כלל . הנקודה השחורה מסמנת את מרכז המשושה ומאפשרת חלוקה מדויקת לחלקים שווים . בפעילות 9 נתונים מלבנים המחולקים לחלקים שווים , אך מספר החלקים קטן מהדרוש , ועל התלמידים להוסיף קווי חלוקה . המרובעים מצוירים על רקע של רשת משבצות כדי לאפשר לתלמידים להוסיף קווי חלוקה באופן מדויק . ראיית אותה צורה מחולקת בדרכים שונות משמשת הכנה לצורת החשיבה הנדרשת בנושאים צמצום והרחבה , שיילמדו בהמשך . בסעיפים ה ו - ו אין הכרח להוסיף קווים כדי לצבוע את השבר . . 9 צבעו כל צורה לפי השבר . הוסיפו קווי חלוקה לפי הצורך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר