עמוד:7

א . השבר כחלק משלם – חזרה והעמקה ( עמודים 20 – 5 ) מטרת היחידה הזאת היא להזכיר ולהעמיק ידע קודם בנוגע למשמעות השבר כחלק משלם . ביחידה חוזרים בקצרה גם על הדברים הבסיסיים ביותר , כגון כתיבה נכונה של שבר והתאמה בין שבר ובין ציור . החזרה הזאת מדורגת : פעילויות 3 – 1 עוסקות בשברים יסודיים ( שברים שהמונה שלהם הוא . ( 1 פעילויות 10 – 4 עוסקות בשברים קטנים מ - 1 בעלי מונים שונים . פעילויות 13 – 11 עוסקות בשברים גדולים מ - 1 ובמספרים מעורבים . פעילויות 27 – 14 עוסקות בנושאים שונים כמו השוואת שברים , בעיות מילוליות הקשורות למשמעות השבר ופעילויות אתגר והעמקה . בפעילויות 2 ו - 5 חלק מהמסיחים נועדו לגלות טעויות נפוצות של תלמידים בהבנת משמעות השבר כחלק משלם . לעיתים תלמידים מונים את מספר החלקים שהשלם מחולק אליהם כדי למצוא את המכנה של השבר המתאים , אך אינם מקפידים על כך שהחלקים יהיו שווים . סעיף ז בפעילות 2 וסעיפים ב ו - ד בפעילות 5 נועדו לגלות את הטעות הזאת . המשמעות של השבר היא תמיד יחסית לשלם . השלם יכול להיות כל צורה שמגדירים כשלם , גם צורה שאינה נראית שלמה . צורה כזאת מופיעה בסעיף ו בפעילות . 2 אומנם החלק הצבוע הוא 1 5 מעיגול שלם ( כמו זה שבסעיף ד ) , אך הוא 1 4 מהצורה שבסעיף ו . בסעיפים ג ו - ה בפעילות 5 על התלמידים להבין שהחלקים הצבועים בצורה אינם מוכרחים להיות ברצף . בסעיף ח בפעילות 2 ובסעיף ו בפעילות 5 יש קווי חלוקה מיותרים – בפעילות 2 הצורה בסעיף ח מחולקת ל - 10 חלקים שווים במקום ל - 5 חלקים שווים , אך חמישית מהצורה צבועה . בפעילות 5 הצורה בסעיף ו מחולקת ל - 14 חלקים שווים במקום ל -7 חלקים שווים , אך ארבע שביעיות מהצורה צבועות . מומלץ לדון עם התלמידים בסעיפים האלה ולבקש מהם לקבוע אם יש להקיף אותם או לא ולנסות לשכנע את חבריהם בתשובתם . לבסוף אפשר להדגיש את קווי החלוקה המתאימים כדי להמחיש שהציור מתאים לשבר המבוקש . למשל בסעיף ו בפעילות 5 אם מדגישים קווים כמו בציור שמשמאל , קל יותר לראות שבחלוקה ל - 14 חלקים שווים מסתתרת גם חלוקה ל - 7 חלקים שווים , ו - 4 מהם צבועים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר