עמוד:5

פעולות בשברים בכיתה ד למדו התלמידים לחבר ולחסר שברים ומספרים מעורבים כשהמכנים של כל השברים שווים . כמו כן הם נחשפו למקרים שבהם מכנה אחד הוא כפולה של המכנה האחר ולמדו לכפול שבר במספר שלם . את כל הפעולות האלה עשו התלמידים בעזרת צביעה במקלות השברים , ולכן עסקו בעיקר בשברים שהמכנים שלהם קטנים , המתאימים למקלות השברים . בכיתה ה התלמידים ממשיכים לעסוק באותן פעולות . ביחידה ד בפרק הזה , " שברים – חלק א " , הם עוסקים רק בחיבור וחיסור שברים שהמכנים שלהם שווים ומספרים מעורבים שהמכנים של השברים שבהם שווים , אולם בתרגילים יש גם מכנים גדולים שאי אפשר לייצג בעזרת מקל שברים או בעזרת ציור . בפרק " שברים – חלק ב " בספר 14 הם לומדים לחבר ולחסר שברים בעלי מכנים שונים בעזרת מציאת מכנה משותף . בעיות מילוליות בשברים לאורך כל הפרק התלמידים נדרשים לפתור בעיות מילוליות בהתאם לנושאים הנלמדים . ביחידה האחרונה , יחידה ז , הם פותרים בעיות מילוליות כלליות המשלבות נושאי לימוד שונים יחד . אביזרים ואמצעי המחשה לאורך הפרק השברים מיוצגים בעזרת פיצות המחולקות לחלקים שווים ובעזרת פסים מחולקים המזכירים את מקלות השברים שליוו את הלימוד בכיתה ד . כדי לאפשר לתלמידים להשתמש בייצוגים האלה באופן חופשי , העבודה בפרק מלווה בשני דפים מחיקים המצורפים בסוף הספר לתלמיד , באחד פיצות מחולקות ובאחר פסים מחולקים . התלמידים יכולים להשתמש בדפים המחיקים במידת הצורך . בסוף הספר מצורף גם דף גזירה המשמש לפעילות מסוימת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר