עמוד:3

שברים - חלק א תוכן העניינים מבוא לפרק ............................................................................................................... 4 פעילות הפתיחה ...................................................................................................... 6 א . השבר כחלק משלם – חזרה והעמקה .............................................................. 7 ב . שברים על ישר המספרים .................................................................................... 14 ג . משבר למספר מעורב ולהפך .............................................................................. 19 ד . פעולות בשברים שהמכנים שלהם שווים ........................................................ 24 ה . השבר כחלק מכמות – חזרה והעמקה ............................................................. 32 ו . השבר כמנת חילוק ................................................................................................. 36 ז . פעילויות לסיכום הפרק ......................................................................................... 38 שוב חישוב - כפל וחילוק ............................................................................................. 38 פעילויות נוספות הקשורות לפרק אפשר למצוא באתר – הילקוט הדיגיטלי . מהדורה דיגיטלית של הפרק מופיעה באתר ספרי לימוד . בסוף הספר לתלמיד אביזרים לפרק דפים מחיקים – פיצות , פסים מחולקים וטבלאות " חלק מכמות" דף גזירה - פסים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר