עמוד:200

מקורות וזכויות אנו מודים לאנשים ולמוסדות , אשר נתנו לנו את רשותם להשתמש בשירים , בתמונות ובאיורים . نتقدم بجزيل الشكر للمؤسسات والأشخاص الذين منح و نا م و افقاتهم على استعمال القصائد، الص ور والرس و مات الت و ضيحية . We thank all the organizations and individuals who granted us permission to reproduce their materials in this book . קטעים ושירים עמ ' : 12 נעמי שמר , " אורחים לקיץ״ . © כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו " ם . עמ ' : 80 מאשה קלו , " אני אוהב את השכונה״ . © כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו " ם . תמונות עמ ' : 54 צילום : צוות בית הספר " עתידים " , קריית החינוך בית חשמונאי עמ ' : 65 - 64 צילום : עמותת " אפשר אחרת" עמ ' John S Lander / Getty images Israel : 94 עמ ' B & S , a permanent public art ectjpro by the Spanish mmmmcollaborative ... at the reativeC : 95 ( Alliance . Baltimore , MD , & SA . July , 4201 . Photo credit : mmmm ... ( www . mmmm . tv עמ ' : 138 צילום : מיכאל בלכר עמ ' : ( 2 ) 140 צילום : איל מטרני , רשות הטבע והגנים עמ ' : ( 5 ) 140 צילום : דוברות עיריית הרצליה עמ ' Philip Lange / Shutterstock . com : ( 6 ) 140 עמ ' 142 ( עליון ) : Brian Kenney / Shutterstock . com עמ ' 142 ( תחתון ) : AP Photo / Jason Straziuso עמ ' 149 ( עליון ימין ) : Hero Images / Getty images Israel עמ ' 149 ( עליון שמאל ) : Image Source / Getty images Israel עמ ' : 153 - 152 צילומים : בית ספר " אלמוסתקבל" עמ ' 157 ( עליון ) : Photo : Iwan Baan עמ ' 157 ( תחתון ) : EEC - PEOH , https : // commons . wikimedia . org ileFwiki : EEC PEOH _ IARIGEN _ FOR _ WIKI _ NEOMVESWOL % 27 S _ CTJEROP _ NI _ IARIGEN . pgj , CC YB - SA 4 . 0 עמ ' 162 ( תחתון שמאל ) , 163 ( עליון + תחתון שמאל ) : צילום : לליב גל שאר התמונות : Shutterstock . com השתדלנו לאתר ולציין את כל בעלי הזכויות לפריטים המופיעים בספר . אנו מתנצלים מראש על כל טעות או השמטה , ואם יובאו לידיעתנו - נתקנן במהדורה הבאה . حرصنا على أن نحدد وأن نذكر جميع أصحاب الحق و ق في النص و ص ال و ا ر د ة في هذا الكتاب . نعتذ ر سلفا عن أي خطأ أو إغفال وقع سه و ا وإننا نتعهد بتصحيحه في الطبعة القادمة إذا ما نبهنا لذلك . Every eff ort has been made to locate and credit all copyright holders . In case of omission or mistake please contact the publisher for correction in the book .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר