עמוד:196

. 4 השלימוּ את המש פּ ָ טים בּעזרת המילים מהמחסן . أكمل و ا الجمل ب و اسطة الكلمات من المخزن . א . קראתי בּעיתוֹן חשוּבה על הטבע בּעיר . ב . יש בּעיה בּטלפוֹן שלי . אני לֹא יכוֹלה לשלוֹח . ג . בּ יש הרבּה עצים . ד . את יכוֹלה ללבּוֹש את השׂמלה הזאת ל . את לֹא צריכה שׂמלה . ה . בּ אין הרבּה מים ואין הרבּה צמחים . מ ְס ִיבּ ָה כּת ָב ָה הוֹד ָעוֹת מ ִד ְבּ ָר אח ֶר ֶת יער . 5 מתחוּ קו בּין המילה להגדרה שלה . صل و ا بخط بين الكلمة وتعريفها . מ ִד ְבּ ָר א ִיש בּ ֶן 80 א וֹ בּן . 90 הלךְ לאיבּוּד מקוֹם עם קצת גשם וּמעט צמחים . מ ְס ִיבּ ָה היא לֹא ממשיכה ללכת . היא עוֹמדת בּמקוֹם . ז ָק ֵן לֹא מוֹצאים אוֹת וֹ ולֹא יוֹדעים איפה הוּא . עוֹצ ֶר ֶת מפגש שׂמח של חברים א וֹ מש פּ ָ חה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר