עמוד:193

. 3 כּתבוּ כּל מש פּ ָ ט מחדש כּמ וֹ בּדוּגמה . اكتب و ا كل جملة من جديد، كما في المثال . דוּג ְמ ָה : הוּא כּתב את התרגילים בּעי פּ ָ רוֹן . ָ ָ ֶ כּ היא תבה את הת רְ גילים בּ עי פּ ר וֹ ן . א . הם שׂיחקוּ פּינג פּוֹנג בּחוֹף הים . אתה . ב . היא קראה את הספר המצחיק . הן . ג . אתה איבּדת את הטלפוֹן . א ֲני . ד . היא פּ ָ גשה את המש פּ ָ חה שלי אתמוֹל . את . . 4 הקיפוּ שלוֹש מילים ממשפּחת המילים של המילה מפתח . ح و ط و ا ثلاث كلمات من عائلة الكلمة מפתח . משפּחה מתחת פּתחה פּוֹתח צלחת לפתוֹח . 5 הקיפוּ שלוֹש מילים ממשפּחת המילים של המילה רכּבת . ح و ط و ا ثلاث كلمات من عائلة الكلمة רכּבת . לרכּוֹב רחוֹב מכוֹנית רוֹכבים ארנבת רוֹכבת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר