עמוד:189

. 4 פּתרוּ את התשבּץ : כּתבוּ כּל מילה בּרבּים א וֹ בּרבּוֹת . حل و ا الكلمات المتقاطعة : اكتب و ا كل كلمة بصيغة جمع المذكر أو بصيغة جمع المؤنث . . 1 ע ֵץ . 2 כּיתה . 3 סיפּוּר . 4 צלחת . 5 ס ֶר ֶ ט . 6 גינה . 7 פּ ֶ רח מה קיבּלתם בּטוּר הכּחוֹל ? . 5 מה יש בּשכוּנה ? מצאוּ בּתפזוֹרת את המילים מהרשימה והקיפוּ אוֹתן . جدوا في الحروف المبعثر ة الكلمات ال و ا ر د ة في القائمة وح و ط و ها . ש ְב ִיל ִים ר ְ חוֹב ע ֵצ ִים פּארק בּ ִנ ְי ָינ ִים ג ָד ֵר ד ֶש ֶא

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר