עמוד:187

פרק , 3 יחידה 1 . 1 התבּוֹננוּ בּתמוּנה והשלימוּ מה האישה רוֹאה מהחלוֹן . تمعن و ا في الص ورة ، ثم أكمل و ا ما تراه المرأ ة من خلال النافذ ة . אני רוֹאה א ֶת הגינה הגדוֹלה . בּגינה אני רוֹאה של שׂרה רוֹכבים על ילדים / את הילדים אוֹפניים . אני רוֹאה אנשים יוֹשבים על . אני רוֹאה יפים . ספסלים / את הספסלים עצים / את העצים אני רוֹאה עם ה פּ ְ רחים הלבנים . אני רוֹאה הוֹל ֶכ ֶת ע ִם עץ / את העץ את השכנה / השכנה הכּלב שלה . אני רוֹאה גם של יסמין . אני רוֹאה מ ְשׂח ֵק סבתא / את סבתא פיראס / את פיראס עם עוֹמר , הבּן שלי . אני רוֹאה אדוּמה וּ ל ְב ָנ ָה בּכּ ְב ִיש . משׂאית / את המשׂאית מכוֹנית / את המכוֹנית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר