עמוד:185

. 3 השלימוּ את המש פּ ָ טים . أكمل و ا الجمل . א . בּהפסקה דנה אוֹהבת לשׂחק ת ָמ ָר ָ ה . על / עם / בּ ב . המוֹרה מס פּ ֵ ר לתלמידים הטיוּל לגליל . ליד / על / עם ג . אני אוֹהבת להי פּ ָ גש נוּר כּי היא ילדה מצחיקה . עם / על / בּ ד . נוּר אוֹהבת לרכּוֹב אוֹפניים לבית הספר . עם / ליד / על ה . אני לוֹמדת אנגלית בּמתנ " ס הבּי ִת . על / בּ / ליד ו . יסמין הוֹלכת החברה שלה לחנוּת ספרים . עם / על / בּ ז . דויד אוֹהב לגוּר הפּארק . עם / בּ / ליד 4. מה מתאים ? כּתבוּ את המילים מהמחסן בּמקוֹם המתאים . اكتب و ا الكلمات المناسبة من المخزن في المكان المناسب . דוֹמ ֶה מ ָתי נ ִכ ְנ ָס ח ָד ָש א ֵיז ֶה כּמ ָה מ ְעצ ְבּ ֵן ל ָמ ָה נ ִפ ְג ֶש ֶת שוֹנ ָה חוֹשבים עוֹנ ֶה מילוֹת ש ְא ֵל ָה أدوات استفهام פּ ְע ָלים أفعال ת ְא ָרים صفات

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר