עמוד:180

פרק , 2 יחידה 2 . 1 כּתבוּ את הפּוֹעל המתאים בּכל מש פּ ָ ט כּמ וֹ בּדוּגמה . اكتب و ا الفعل المناسب في كل جملة، كما في المثال . דוּג ְמ ָה : ר ִ ימאס אוֹהבת לראוֹת בּיוּטיוּבּ סרטים על אוֹסטרליה . ה ִיא ר וֹא ָה כּל יוֹם סרטים בּיוּטיוּבּ . א . עוֹמר אוֹהב לקרוֹא ספרים על חיוֹת . הוּא עכשיו ספר על קוֹפים . ב . חסן רוֹצה לשאוֹל את המוֹרה שאלה . הוּא את המוֹרים הרבּה שאלוֹת . ג . תמרה ונוּר אוֹהבוֹת לשׁמוֹע שירים בּאנגלית . ה ֵן עכשיו מוּזיקה בּטלפוֹן . ד . דניאל אוֹהב לכתוֹב סיפּוּרים . עכשיו הוּא סיפּוּר על מש פּ ָ חה של פּילים . ה . נוּר לֹא יכוֹלה ללכת לחוּג ג ' וּד וֹ בּיוֹם שלישי . בּיוֹם שלישי היא לחוּג כּדוּרסל . ו . אמיר רוֹצה לדבּר עכשיו עם בּן דוֹד של וֹ בּטלפוֹן . ה ֵם בּטלפוֹן כּל יוֹם שלישי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר