עמוד:178

. 4 בּבית הספר מצאוּ בּתפזוֹרת את המילים מהמחסן והקיפוּ אוֹתן . جدوا الكلمات ال و ا ر د ة في المخزن في الحروف المبعثر ة ، ثم ح و ط و ها . ת ִיק לוּח עי פּ ָ רוֹן הפ ְס ָק ָה מוֹר ָ ה מ ִב ְח ָן כּ ִית ָה . 5 כּתבוּ את המילה החסרה . השתמשוּ בּמילים שבּטבלה . اكتب و ا الكلمة الناقصة . استخدم و ا الكلمات في الجدول . א . רימאס ויסמין משׂחקוֹת כּדוּרסל . ַ חק ל שׂ רימאס ויסמין אוֹהבוֹת כּדוּרסל . ב . איה לוֹמדת בּלט . איה אוֹהבת בּ ָל ֵט . ג . עוֹמר כּוֹתב סיפּוּר מפחיד . עוֹמר אוֹהב סיפּוּרים מפחידים . ד . סבּא שלי עוֹזר לי בּשיעוּרים בּערבית . הוּא אוֹהב לי בּשיעוּרים בּערבית . ה . מיכאל ואמיר מדבּרים בּטלפוֹן . הם אוֹהבים בּטלפוֹן . לוֹמד עוֹזר משׂחק כּוֹתב מדבּר ללמוֹד לע ֲזוֹר לשׂחק לכתוֹב לדבּר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר