עמוד:172

. 5 מה יוֹצא דוֹפן ? م ا هو الش ا ذ؟ כּתבוּ כּמ וֹ בּדוּגמה . اكتب و ا كما في المثال . דוּג ְמ ָה : סבּא , אבּא , אח , לימוֹן • המ ִיל ָה לימ וֹן יוֹצאת דוֹפן , כּי היא לֹא מילה של מש פּ ָ חה . • מילה מתאימה לרשׁימה : אימא א . בּצל , גמל , נמר , חמוֹר • המ ִיל ָה יוֹצאת דוֹפן , כּי . • מילה מתאימה לרשׁימה : ב . לוֹד , איטליה , טמרה , חיפה • המ ִיל ָה יוֹצאת דוֹפן , כּי . • מילה מתאימה לרשׁימה : ג . יסמין , תמרה , גיטרה , מרים • המ ִיל ָה יוֹצאת דוֹפן , כּי . • מילה מתאימה לרשׁימה : ד . רכּבת , משׂאית , מכוֹנית , נמלה • המ ִיל ָה יוֹצאת דוֹפן , כּי . • מילה מתאימה לרשׁימה : ה . כּדוּרגל , גיטרה , דר בּ וּקה , חליל • המ ִיל ָה יוֹצאת דוֹפן , כּי . • מילה מתאימה לרשׁימה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר